KOZLÍK LÉKAŘSKÝ (Valeriana officinalis) - pozor!

Kořen kozlíku je jedovatý!

Kořen kozlíku užíváme jen krátkodobě a v určených dávkách, nejlépe na doporučení lékaře, protože dlouhodobé a nadměrné užívání kozlíku způsobuje nevolnost, bolesti hlavy a poruchy srdeční činnosti.