KOZLÍK LÉKAŘSKÝ (Valeriana officinalis) - sběr a sušení

Co sbíráme: oddenek s kořeny

Kdy: srpen až říjen

Jak: ze země opatrně vyrýváme kořen kozlíku lékařského tak, abychom ho co nejméně poškodili. Poté kořen zbavíme hlíny a lodyhy. Doma kořen opláchneme studenou vodou. Silnější kořeny podélně rozřízneme a zavěsíme na stinné a dobře větrané místo. Při umělém sušení nesmí teplota přesáhnout 35°C. Kořen kozlíku sušíme i skladujeme odděleně od ostatních léčivých rostlin, protože usušený kořen výrazně voní. Kořen ukládáme do dobře uzavřených sklenic.