JITROCEL KOPINATÝ (Plantago lanceolata) - pozor!

Pozor na záměnu a jedovatá semena!

Existuje několik druhů jitrocele (jitrocel prostřední a jitrocel větší). Musíme dbát na to, abychom sbírali pouze listy jitrocele kopinatého. Listy ostatních druhů jsou oválné a široké a nemají tolik léčivých látek. Semena jitrocele obsahují slabě jedovatou látku.