JEŘÁB OBECNÝ (Sorbus aucuparia) - stanoviště

Roste hojně ve vlhkých listnatých, smíšených, lužních a bažinatých lesích, rašeliništích i suchých stráních a skalách. Často je vysazován do alejí.