JEŘÁB OBECNÝ (Sorbus aucuparia) - látky

Fructus (plod) obsahuje: