ČÁST VÝUKOVÉHO PROGRAMU URČENÁ UČITELŮM

OBSAHUJE BOTANICKOU CHARAKTERISTIKU LÉČIVÝCH ROSTLIN, KTERÉ SE V ČESKÉ REPUBLICE VYKUPUJÍ, INFORMACE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH OBSAŽENÝCH V UVEDENÝCH ROSTLINÁCH A PŘIBLIŽNOU PŘEDSTAVU CHEMICKÉHO SLOŽENÍ NĚKTERÝCH DŮLEŽITÝCH LÁTEK.