Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
22.1.2014 / 16:00

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Výstava je prezentací výtvarných, dramatických a vzdělávacích výsledků projektu Multikulturní výchovy cestou výtvarné a dramatické dílny, který probíhal během roku 2013. Zároveň je prostorem pro otevřenou diskuzi o možnostech pedagogických přístupů při realizaci průřezového tématu – multikulturní výchovy ve školní praxi.

Vestibul Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Poříčí 7, Brno
Vernisáž výstavy se bude konat ve středu 22. 1. 2014 v 16 hodin

Výstavu zahájí garantka projektu doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. z Katedry výtvarné výchovy a Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. z Katedry sociální pedagogiky

Proběhne „křest“ a představení publikace Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013.

Mapa stránekHomepage >   akce >   Multikulturní výchova cestou výtvarné a dramatické dílny

e-galerie
BAW2024