Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty
Masarykova univerzita, Poříčí 7, Brno

akce
17.1.2014 / od 16:00

STEJNĚ Z ČÁSTI TAKOVEJ ODPAD, SE KTERÝM NEVÍME CO BY

STEJNĚ Z ČÁSTI TAKOVEJ ODPAD, SE KTERÝM NEVÍME CO BY

Chtěli bychom Vás tímto pozvat na jednodenní výstavu, která proběhne 17.1.2014 v areálu Vlněny.
Výstava nese název : STEJNĚ Z ČÁSTI TAKOVEJ ODPAD, SE KTERÝM NEVÍME CO BY

start: 16:00, zahájení 18:00

V rámci výstavy budou poprvé odprezentovány i dvě bakalářské práce studentů Katedry výtvarné výchovy:

František Javůrek - Dvojice
anotace: Pro bakalářskou práci jsem zvolil stylizaci dvou postav. Plastiku tvoří ženský pár. Odpoutání se od reálnosti lidského těla a stylizovat jej podle představivosti, geometrických tvarů. Při procesu vzniku se snažím dosáhnout čistoty a zajímavosti tvarů. V sousoší dochází k polibku. V bakalářské práci popíši postup tvorby a zmíním se o sochařství první poloviny dvacátého století. Také charakterizuji tvorbu několika významných umělců.

Tomáš Poprik - Odněkud
anotace: Hlavním výstupem této bakalářské práce je interaktivní video objekt, který vychází z vybraných osobních deníkových záznamů autora, které zasahují do vývojového období dospívání . Krátké videosekvence vycházející z těchto deníků jsou po stisknutí spínače promítány na různé části objektu. Divák se může aktivně zapojit, a vytvořit si takto vlastní videokoláž.

Tyto práce doplní další autoři a díla, která vznikla při sympoziu Cave art.

všichni vystavovaní autoři : František Javůrek, František Pavúček, Jakub Orel Tomáš, Olga Minaříková, Tomáš Poprik, Vojtěch Hrubý

Facebooková událost : LINK...
Přesné místo : LINK... 

místo bude značeno od vchodu z ulice Přízova.


PROJEKT CAVE ART (JESKYNĚ VÝPUSTEK)
Jeskyně patří mezi první místa kreativního vyjádření člověka. Jsou to prastaré ateliéry a galerie zároveň. Někdo je považuje za přírodní katedrály nebo v nich vidí vstupy do jiných světů. Pro některé z nás jsou jeskyně místem zrodu veškerých náboženství, umění, rytmů a příběhů...Cave art se podílí na navrácení kreativního vyjádření do jeskyní... Hlavním cílem tohoto projektu, který spatřil světlo světa v květnu 2013, je sdružit zájemce o tvorbu a instalaci uměleckých objektů v jeskyních a jejich okolí. Tento rok se k naplnění našich představ nabízí dvě cesty – umělecké symposium a tvůrčí ateliéry během festivalu Didgeridoo v jeskyni (21. 9. 2013). Zajímavé objekty, které budou účastníky festivalu vytvořeny, bychom rádi zařadili do našeho projektu.
První ročník Cave Art Symposia proběhl 24. ­ 26. 5. 2013 v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna za účasti devíti mladých umělců. Výsledné objekty jsou prezentovány v jeskyni Výpustek. Protože se jednalo o první ročník, nekladli jsme požadavky na materiál, téma, počet či instalaci. Nijak jsme autory nesměřovali.

Příští ročník již téma má – SVĚTLO.
Cave art pořádá Ateliér Létající šnek ve spolupráci s festivalem Didgeridoo v jeskyni a s jeskyní.

Mapa stránekHomepage >   akce >   STEJNĚ Z ČÁSTI TAKOVEJ ODPAD, SE KTERÝM NEVÍME CO BY

e-galerie
BAW2024