Externí webové prezentace
 
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

Studium k výkonu specializovaných činností – koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií

 

Program vychází z vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků upravené vyhláškou č. 412/2006 Sb.

Je určen učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele - metodika informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Hlavním cílem je získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití ICT ve vzdělávacím procesu a prohloubení a rozšíření kompetence účastníka k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, tvorby ICT plánu a kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb. Vstupním požadavkem je ICT kompetence na úrovni pokročilého využití počítače v rámci vlastní odbornosti ve výuce. 

 

Veškeré aktuální informace naleznete na webu cžv ped muni ZDE

Dotazy o přijímacím řízení prosím směřujte přímo na příslušné studijní oddělení.