Externí webové prezentace
 
Partneři katedry
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Úvodní stránka

Katedra technické a informační výchovy je jednou z kateder Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Katedra technické a informační výchovy

Připravuje pedagogické asistenty v bakalářském prezenčním studiu Technická a informační výchova se zaměřením na vzdělávání. Absolvent bakalářského stupně může být podle potřeb a možností základních škol využíván jako správce výpočetní techniky a odborný poradce pro její využívání pro ostatní učitele, tvůrce www stránek školy, organizátor vydávání školního časopisu, odborný dozor v počítačových učebnách, správce odborných sbírek a kabinetů, vedoucí technické zájmové činnosti, odborník zajišťující řešení technických problémů školy apod.
Připravuje budoucí učitele v navazujícím magisterském prezenčním studiu Učitelství technické a informační výchovy pro základní školy. Absolventi získávají způsobilost vyučovat na základních školách předměty technického a informačně technologického charakteru, které tyto školy realizují pod různými názvy (např. praktické činnosti, technická praktika, provoz a údržba domácnosti, design a konstruování, práce s výpočetní technikou, práce s digitální technikou, informatika apod.). Mohou se také podílet na správě výpočetní techniky a počítačových sítí na ZŠ.
Zajišťuje pro studenty všech oborů na Pedagogické fakultě i celé MU výuku volitelných předmětů v oblastech techniky, informatiky, technických materiálů, odborných didaktik, aj.
Podílí se na přípravě budoucích učitelů v prezenčním i kombinovaném studiu učitelství pro 1. stupeň základních škol a pro MŠ. Podíl na tomto druhu studia spočívá v přípravě učitelů pro výuku praktických činností s různými materiály na 1. stupni základních škol a pro výuku předmětů informačně technologického charakteru.
Zajišťuje výuku v doplňujícím studiu ICT koordinátora.