Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odbornýchpracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
Mgr. Ilona Fialová
       Na katedře speciální pedagogiky působí od září 2004 jako asistentka.
Zastává funkci tajemníka  katedry,  má na starosti Informační systém  za katedru speciální pedagogiky.
       Věnuje se výuce předmětu  „Základy somatopedie“.
 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
PhDr. Ilona Bytešníková
PhDr. Eva Chvalinová, Ph.D.
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF