Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborný tým pracovníků
Úkoly, které katedra speciální pedagogiky plní, jsou zabezpečovány týmem odborných pracovníků, specializovaných na jednotlivé oblasti studovaného oboru.
PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
       Na katedru speciální pedagogiky nastoupila ze speciálně pedagogické praxe v září 1998. Doktorské studium pedagogiky naPedagogické fakultě Masarykovy univerzity (1998-2002).
       Od roku 1998 je garantem studia učitelství pro 1. stupeň základní školy. Zabývá se problematikou výuky žáků s lehkou mentální retardací, edukací žáků v přípravných ročnících zvláštní školy včetně romské problematiky. Věnuje se didaktickým otázkám výuky ve speciálních školách pro žáky s mentálním, tělesným a smyslovým postižením. Zpracovala disertační práci na téma připravenosti žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí na vstup do školy.
       Garantuje obor specifické poruchy učení. Vyučuje předměty: "Specifické vývojové poruchy učení", "Reedukace specifických vývojových poruch učení","Metodika speciálních škol I. - III.", podílí se na výuce "Psychopedie", "Integrativní speciální pedagogika", "Základy speciálně pedagogických disciplín".

 Problematika drog
Odborný tým pracovníků katedry speciální pedagogiky
PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
E-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF