Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Pozvánky na konference
Pozvánky na konference, děkanské dny etc.... pořádané katedrou speciální pedagogiky
Mezinárodní konference EQUAL CZ
Znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu
národní a evropské spolupráce
  
Internationale Konferenz EQUAL CZ
Benachteiligte Personen auf dem Arbeitsmarkt im Kontext
der nationalen und europäischen Zusammenarbeit
    
Předběžná informace o akcích na katedře
v měsíci září 2004
 
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
v základní škole se zaměřením na specifické poruchy učení“,
13. září 2005
 
 
Education of Pupils with Special Educational Needs
at Primary School with Focus on Specific Learning Difficulties,
September 13, 2005

 

 Problematika drog
 EASE
 Pozvánky
 Granty
Česká verze English version
e-mail
Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF