Kvalitativní zajištění /management
Jörg Bungart / Kirsten Hohn

Téma “Kvalita” popř. “Kvalitativní managment” patří dnes k jednomu z nejdiskutovanějších témat v sociální práci a stále více nabývá na významu. Je proto zvlášť důležité chápat (vnímat) co možná aktivně šance, které spočívají v debatě o kvalitě, jako např. možnost transparentního zobrazení výkonů různých sociálních služeb stojících vně, \např. nositel nákladů (provozovatel) a další profesionalizace vlastní práce.

Diskuze k otázkám kvalitativního managmentu v oblastech sociální práce by se neměla vyčerpat jen v přenosu na modely a způsob myšlení podnikové ekonomie, nýbrž bychom se měli pokusit tyto modely spojit s vlastními tradicemi. V pojmech jako odbornost, profesionalizace a v metodickém zpracování se dají najít dobré návazné body pro zaměstnávání s kvalitativně relevantními (významnými) otázkami. V protikladu např. k doplnění řízení spíše orientovaného na postup a na formální regulaci v rámci kvalitativních systémů podnikové ekonomie, jejichž zaměření směřuje více na stanovení (určení) kompetencí a zkušebních postupů (metod) (např. din en iso 9000 an.), spočívá těžiště v oblasti sociální práce na obsahovém určení znaků “dobré práce” a jejím prosazení v praxi. V centru takové diskuze je reflexe úpravy vlastního konceptu zařízení a pracovního konceptu stejně jako uspořádání každodenní pracovní praxe. Dříve než určíme, jak zajistíme kvalitu práce a jak ji budeme dále rozvíjet, je třeba prvně konstatovat, jako jsou specifické cíle a obsahy této práce.

V rámci workshopu se mají účastníkům a účastnicím v kolegiální rozpravě (výměně) vysvětlit jmenované aspekty a seznámit je s jednotlivými metodickými přístupy.

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF