Seznam autorů

Mgr. Martina Botošová, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzit\y Palackého, Olomouc, ČR

PhDr. Vratislava Černíková, CSc., Katedra kriminologie, Policejní akademie České republiky, Praha, ČR

Univ. Ass. Mag. Helga Fasching, Institut für Erziehungswissenschaft der Universität, Wien, Österreich

Kirsten Hohn, Bundesarbeitgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung e.V. (BAG UB), Schulterblatt 36 20357 Hamburg, Deutschland, kirsten.hohn@bag-ub.de, info@bag-ub.de, Internet : www.bag-ub.de

Doc. PhDr. Lea Květoňová-Švecová, Ph.D., vedoucí katedry speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze, ČR, lea@braillnet.cz

PhDr. Mgr. Libor Novosad, Ph.D., Akademická poradna a poradna pro osoby se zdravotním postižením, Centrum dalšího vzdělávání, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, Technická univerzita v Liberci, ČR, libor.novosad@vslib.cz

Günter Osterer, Passau, Deutschland

PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D., odborná asistentka katedry speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR, pipekova@ped.muni.cz

Mgr. Lucie Procházková, interní doktorandka PGS oboru speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, SFS Sozialökonomische Forschungsstelle, Wien, Österreich, lucia.prochazkova@sfs-research.at

Dr. Tom Schmid, vedoucí Sociálně-ekonomického výzkumného pracoviště (Sozialökonomische Forschungsstelle - SFS) ve Vídni a lektor studijního oboru “Sociální práce” na Vyšší odborné škole v St. Pölten stejně jako studijního oboru “Zdravotní management” na Vyšší odborné škole v Kremži

Dipl. Soz-Päd. Carmen Schmidtlein, Integrationsfachdienst ACCESS, gGmbH, Nürnberg, Deutschland, c.schmidtlein@access-ifd.de

Freerk Steendam, Niederlande, AG-Koordinator, EP “Empowerment door transite”, Niederland, freerk.steendam@12move.nl

Bc. Ludmila Stodůlková, Speciální mateřská škola Klubíčko, Otrokovice, ČR, skolka.klubicko@quick.cz

PhDr. Jan Šiška, Ph.D., PedF UK Praha, bflmps@sendme.cz

Prof. Dr. Rainer Trost, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Fakultät für Sonderpädagogik in Reutlingen, Reutlingen, Deutschland, Trost_Rainer@ph-ludwigsburg.de

Prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., vedoucí katedry speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR, vitkova@ped.muni.cz

Univ. Ass. Dr. Gottfried Wetzel, Institut für Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg, Akademiestr. 26, 5020 Salzburg, Österreich, gottfried.wetzel@sbg.ac.at

Překlad
Mgr. Petra Hamadová, Mgr. Lucie Procházková, PhDr. Lenka Štěpánková,
Mgr. Markéta Šubová, PhDr. Dana Zámečníková

back_to_content

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF