inj_strikacka


Vybrané texty primáře MUDr. Nešpora, CSc.
jako hlavního autora či spoluautora

ALKOHOL
 
 

NEALKOHOLOVÉ  NÁVYKOVÉ  LÁTKY  A  CHOVÁNÍ
 


 

STATISTIKY,  LEGISLATIVA
 


 

PREVENCE
 


 

POMOC  PŘI  PROBLÉMECH
  

NEZAPOMEŇTE,  PROSÍM...

Pokud potřebujete použít některé pasáže textu v rámci svých nekomerčních a studijních aktvit (bakalářské a diplomové práce, přednášky apod.), nepáchejte plagiátorství a dodržujte, prosím, zásady etiky vědecké práce. Uvádějte vždy řádnou citaci (i webový zdroj je považován za citaci, např. takto: Autor, název práce, celá adresa WWW stránky, stav k...datum stažení textu). Některé texty ji mají přímo ve svém obsahu (záhlaví). Každý autor vložil do svého díla množství úsilí a duševní práce a Vy mu můžete mj. projevit svůj dík za nápady a myšlenky tak, že ho ocitujete a řádně uvedete jeho stati do seznamu použité literatury  a odkazů. Kolega Nešpor i ostatní autoři budou jistě potěšeni, když je budete citovat, příp. jim napíšete, zda a jak Vám jejich práce pomohly.

Děkuji též za něj.
Petr Kachlík
 
 

...A JEŠTĚ  NĚCO

Každý text nabízený na stránce je ve formátu doc, tzn. Microsoft Word Document. Vyžaduje verzi Wordu 97 a vyšší. Pro zájemce, kteří by si rádi stáhli všechny články, je připraven archiv komprimovaný ve formátu zip (18 dokumentů, 1,33 MB, tj. 1 disketa 1.44 MB).
 

zpet domu
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF