inj_strikacka
 
 

Odkazy

BERGERET, J.: Toxikomanie a osobnost. Victoria Publishing, Praha 1995

DISMAN, M., POLANECKÝ, V., STEHLÍKOVÁ, E., STUDNIČKOVÁ, B., ŠEJDA, J.: Drogy,  alkohol, tabák a životní styl. Hyg. st. hl. m. Prahy, Praha 1995

HELLER, J., PECINOVSKÁ, O. a kol.: Závislost známá neznámá. Grada + Avicenum, Praha 1996

KRÁLÍKOVÁ, E., KOZÁK, J.: Jak přestat kouřit. Medica, Maxdorf, Praha 1996

MANN, J.: Jedy, drogy, léky. Academia, Praha 1996

MARHOUNOVÁ, J., NEŠPOR, K.: Alkoholici, feťáci a gambleři. Empatie, Praha 1995

MIOVSKÝ, M.: Drogy už, anebo ještě. Albert + Podané ruce, Boskovice 1996

NEŠPOR, K. a kol.: Příručka pro mladé spolupracovníky programu FIT 2001 - klub pro 3. tisíciletí.Besip, Praha 1994 (3. verze)

NEŠPOR, K.: Deset kroků jak pomoci svému dítěti říci "ne" alkoholu a jiným návykovým látkám. Sportpropag, Praha 1997 (překlad americké příručky pro rodiče)

NEŠPOR, K.: Hazardní hra jako nemoc. Nakladatelství Aleny Krtilové, Havířov 1994

NEŠPOR, K.: Jak překonat problém s hazardní hrou. Sportpropag, Praha 1996

NEŠPOR, K.: Jak překonat problémy s alkoholem vlastními silami. Sportpropag, Praha 1996

NEŠPOR, K.: Kouření, pití, drogy. Děvčata a kluci spolu mluví o závislostech. Portál, Praha 1994

NEŠPOR, K.: Návykové látky-romantické období končí. Sportpropag, Praha 1995

NEŠPOR, K.: O drogách, alkoholu, kouření. Portál, Praha 1995

NEŠPOR, K.: Prevence problémů s návykovými látkami u dětí a dospívajících. FIT IN, Praha 1996

NEŠPOR, K.: Středoškoláci o drogách, alkoholu, kouření a lepších věcech. Portál, Praha 1995

NEŠPOR, K.: Tajná zpráva z planety X-II. Sportpropag, Praha 1993

NEŠPOR, K.: Týká se to i mne? Jak překonat problémy s alkoholem. Sportpropag, Praha 1992

NEŠPOR, K.: Závislost na práci. Grada Publishing, Praha 1997

NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Jak předcházet problémům s návykovými látkami na základních a středních školách (příručka pro pedagogy). Sportpropag,  Praha 1996

NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Prevence problémů působených návykovými látkami (na školách). Besip, Praha 1994

NEŠPOR, K., CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: Tajná zpráva z Planety X-III. Besip, Praha 1995

NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Alkohol, drogy a vaąe děti. Sportpropag, Praha 1994,1995

NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi (určeno lékařům). Psychiatrické centrum Praha, Praha 1996

NEŠPOR, K., FISCHEROVÁ, D.,CSÉMY, L., PERNICOVÁ, H.: FIT IN 2001 PLUS. Besip + Sportpropag, Praha 1995

NOVÁKOVÁ, D.: Metodika protidrogové prevence pro pedagogy. NCPZ, Praha 1995

NOŽINA, M.: Svět drog v Čechách. Nakladatelství KLP, Praha 1996

POPOV, P.: Přehled drog a jejich účinků. NCPZ, Praha 1994

PRESL, J.: Drogová závislost. Může být ohroženo i vaše dítě? Maxdorf, Praha 1995

VIŠŇOVSKÝ, P.: Človek v bludnom kruhu. Osveta, Martin 1989

   
   

  DALŠÍ  ODBORNÉ  A  POPULÁRNĚ  NAUČNÉ  TITULY
  Seznam obsahuje další publikace, avšak některé z nich (starší) mají pouze historickou hodnotu, poněvadž neodrážejí aktuální drogovou situaci

BABOIAN, D.: Vstupenka do pekla. Praha, Orbis 1975

BÁRTOVÁ, J.: Prevence není nikdy dost! Sportpropag, Praha 1996

DEE, J.: Jak přestat kouřit. Dialog, Praha 1995

DELPIROU, A.: Koka, kokain, koks... Bradlo, Bratislava 1993

DRTIL, J.: Aktuální drogové závislosti. Avicenum, Praha 1978

ELLIOTOVÁ, M.: Jak ochránit své dítě. Portál, Praha 1995

GROSS,Š.: Nebezpečné drogy. Pliska, Frýdek-Místek 1990

HAJNÝ, M., KLOUČEK, E., STUCHLÍK, R.: Akty Y. Praha 1998

JANÍK, A., DUŠEK, K.: Drogové závislosti. ÚZV, Praha 1989

JANÍK, A., DUŠEK, K.: Drogy a společnost. Avicenum, Praha 1990

KAŠPAROVÁ, Z., HOUŠKA, T. a kol.: Sám sebou 1-4 (učebnice). Rodiče proti drogám,  Praha 1995, 1996

KLÍMA, J.: Náruživost. Práce, Praha 1983

MEČÍŘ, J.: Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. Avicenum, Praha 1990

MELICHAR, M.: Mládež a drogy. Pedagogické čtení, České Budějovice 1980

NEŠPOR, K.: 10 kroků jak pomoci svému dítěti říci "ne" alkoholu a drogám. Sportpropag, Praha 1995 (rozkládací plakát)

PODHRADSKÝ, J.: Drogová nezávislosť, alebo ako sa nestať toxikomanom. SPN, Bratislava  1990

PRESL, P.: Lesk a bída drog. Sportpropag, a.s.,Praha 1995

PRESL, J., DOUDA, J.: Negativní jevy - drogová závislost. Horizont, Praha 1986

RAYNEROVÁ, C.: Nenič své chytré tělo. Sonus, Praha 1995

SKÁLA, J. et. al.: Závislost na alkoholu a jiných drogách. Avicenum, Praha 1987

SKÁLA, J.:  Ochrana společnosti před alkoholismem a jinými toxikomaniemi. Avicenum,  Praha 1982

SKÁLA, J.: Až na dno? Fakta o alkoholu a jiných návykových látkách. Avicenum, Praha 1988

ŠEDIVÝ, V., VÁLKOVÁ, H.: Lidé, alkohol, drogy. Naąe vojsko, Praha 1988

TEJ, J.: Drogové závislosti. ÚZV, Bratislava 1989

URBAN, E.: Toxikomanie. Avicenum, Praha 1973

VITOUŠOVÁ, P., KOUBKOVÁ, E.: Rodina proti kriminalitě. Bílý kruh bezpečí, Praha 1994

VODIČKOVÁ, M.: Drogy a děti. Informace a rady rodičům. KaPC Brno, Brno (3. vydání) 1995

VODIČKOVÁ, M.: Nebezpečí zvané droga. CPPP při OSP MMB, Brno 1996

VODIČKOVÁ, M.: Víš vše o drogách. KaPC Brno, Brno 1995

VODIČKOVÁ, M.: Víš vše o drogách II. KaPC Brno, Brno 1995

VOJTÍK, V., BŘICHÁČEK, V.: Mládež ohrožená toxikomanií. Praha 1987

ZÁBRANSKÝ, T.: Racionální protidrogová politika. Vitobia, Olomouc 1997

   
   

  ...A JEŠTĚ...
  Seznam obsahuje další literaturu s drogovou tématikou a tituly beletrie. Někdy neškodí projít si kromě odborných a populárně naučných textů i ostatní prameny, abyste získali pohled "z druhé strany" a vytvořili si vlastní názor. Přehled má výlučně informativní hodnotu, v žádném případě neslouží k propagaci drog a závislosti na nich!
   

AGEJEV, M.: Kokain. Volvox Globator, Praha 1995

BURROUGHS, W. S.: Feťák. Odeon, Praha 1992

D´AMATO, B.:Špinavá hra. Středoevropské nakl., Ostrava 1996

DOLEŽAL, J. X.: Marihuana. Votobia, Olomouc 1997

DOLEŽAL, J. X.: Zkouřená země. Votobia, Olomouc 1997

DUPAL, L.: Kniha o marihuaně. Maťa, Praha 1993

ELLIS, B. E.: Míň než nula. Votobia, Olomouc 1993

FRIČ, A. V.: O kaktech a jejich narkotických účincích. DharmaGaia + Maťa, Praha 1995

FURST, P. T.: Halucinogeny a kultura. Maťa + DharmaGaia, Praha 1996

GILBERT, G.: Až do krajnosti. Portál, Praha 1994

GILBERT, G.: Bratr vyvržených. Portál, Praha 1993

GOTTLIEB, A.: Vaříme s konopím. Votobia, Olomouc 1995

GRINSPOON, L., BAKALAR, J. B.: Marihuana-zakázaná medicína. CAD Press, Bratislava 1996

HERER, J.: Spiknutí proti konopí aneb "Císař nemá šaty!". Cannabis Sativa, Kojetín 1994

HOFMANN, A.: LSD - mé nezvedené dítě. Profess + Ma»a, Praha 1997

HOLKA, P.: Normální pako. Fortuna Print, Praha 1993

CHRISTIANE, F.: My děti ze stanice Zoo. Oldag, Ostrava 1995. (dříve: MF, Praha 1987)

JOHN, R.: Memento. Čs. spisovatel, Praha 1989

KEULSOVÁ, Y.: Zpackaný život. Allegro, Praha 1993

LEARY, T.: Záblesky paměti. Votobia, Olomouc 1996

LINHART, O.: Mě nesmí nikdy prosit. Akropolis, Praha 1996

MINARČÍK J.: Čtvrtý rozměr závislosti. Maťa, Praha 1997

PETR, K.: Já - bývalý toxikoman. Empatie, Praha 1996 (autentická výpověď)

RÄTSCH, Ch.: Konopí, léčebný prostředek v dějinách lidstva. Datel, Brno 1994

ROBINSON, R.: Velká kniha o konopí. Volvox Globator, Praha 1997

RUDGLEY, R.: Kulturní alchymie (Omamné látky v dějinách a kultuře). Lidové noviny,  Praha  1996

SAUNDERS, N.: Extáze & Techno scéna. Jota, Brno 1996

SHLAIN, B., LEE, M. A.: Sny svědomí - CIA, LSD a revolta 60. let. Volvox Globator,  Praha 1996

SZASZ, T.:  Ceremoniální chemie (Rituální perzekuce drog, toxikomanů a dealerů).Votobia, Olomouc 1997

SZASZ, T.: Drogy: Historie jedné hysterie. Votobia, Olomouc 1997

VACEK, J.:Žít třeba i na kolenou. SNTL, Praha 1991

Sborník: AIDS a MY (AIDS a drogy) - Poděbrady ´95. Česko-slovensko-švýcarská zdrav. společnost, Praha 1996

Nebezpečí zvané droga. Centrum prim. protidrogové prevence při OSP MMB, Brno 1998

Problematika návykových látek. IDM MŠMT

   
   

  WWW  STRÁNKY
  Seznam obsahuje vybrané webové (WWW) stránky oficiálních istitucí zahraničních i domácích a několika soukromých subjektů. Názory zde prezentované se nemusejí vždy shodovat s obecně přijímanými stanovisky ke zneužívání drog a protidrogové prevenci, v rámci objektivity jsou však ponechány.
  Autor tohoto přehledu uvítá, dáte-li mu vědět o nefunkčních odkazech, nebo naopak o jiných zajímavých místech na Internetu s drogovou a preventivní tématikou. Díky za Vaše podněty a nápady.
   
   

Zahraniční
National Institute on Drug Abuse (NIDA)

Americké ministerstvo spravedlnosti (kontrolované látky)

Drug Free America

Paranoia

Hyperreal Drug Archive

Lycaeum Drug Archives

Prohibition: The Drug War

Whitehouse  (Office of National Drug Control Policy)

Cannabis (The home of cannabis information on the net)

The Lindesmith Center  (The debate on drugs and drug policy)

Výzkum (Dept. of Psychology, Univ. of Sydney)

Marijuana and Christians

High Times (Sex, Drugs and Politics)

Občanské sdružení Droga a Ty (DaY) Slovenská republika, Bratislava
 
 

Domácí

Primář Nešpor (stránky primáře MUDr. Karla Nešpora, CSc., mnoho textů zdarma ke stažení, povídání, básně...)

SSP  (Středisko sociální prevence hl. m .Prahy) solidní zdroj s pravidelnou aktualizací

SZÚ Praha (Státní zdravotní ústav, Drogové informační centrum)

Capitol (různá zdravotní tématika vč. sexuologie, drog, akupunktury..., MUDr.Jiří Presl  z centra DROP IN a jeho informace )

Infima-Sex a drogy

Server ADAM

Lighten Hyper (Drogy NE-Sdruření pro protidrogovou prevenci u dětí a mládeže)

Neviditelný pes (dobré počtení o všem možném a mj. též zajímavosti o drogách)

MŠMT (Server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, infoservis)

MZd (Server Ministerstva zdravotnictví ČR)

MV (Ministerstvo vnitra ČR)
 
 

Domácí soukromé subjekty (u některých odkazů nelze zaručit pravdivost ani legálnost uváděných informací)

Psychonautův průvodce světem drog

MAJA  (alternativní kultura)

Legalizace konopí (stránka požadující legalizaci konopných produktů)

Xamanova stránka (další WWW na podporu legalizace konopí)

Původ a rozšíření drog (RNDr. Milan DUNDR, CSc., převzato  z časopisu Vesmír, č.4/1995

Stránky Tomáše Staudka (množství drogových linků)

Psychedelia (Tomáš Staudek)

zpet domu
Archivovana verze z webu KSpecPed PdF