Stránky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Další aktivity katedry

Spolupráce s univerzitami a odbornými pracovišti v zahraničí

       Spolupráce s univerzitami a speciálně pedagogickými pracovišti v zahraničí se úspěšně rozvíjela hned od počátku aktivit oddělení, později katedry speciální pedagogiky. K prvním kontaktům se zahraničními partnery došlo již v roce 1992 účastí prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc. na světovém kongresu speciální pedagogiky na univerzitě ve Vídni a do současné doby se rozšířila na velké množství aktivit všech odborných pracovníků katedry v různých zemích.
       Nejčastěji se jedná o stáže, reciproční přednáškové pobyty na univerzitách, účast na mezinárodních projektech, pořádání společných konferencí, výměnu odborné literatury. Přínos těchto kontaktů se rovněž projevuje ve zvýšené nabídce studijních pobytů pro studenty a doktorandy (viz další kapitola). Naopak sami studenti v průběhu svých stáží kontaktují odborné pracovníky, kteří pak přednášejí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pro další studenty (např. Rainer Maertens, Stephan Hawking Schule Neckargemünd, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002).

       Některé přednášky pak vycházejí v písemné podobě ve sbornících, časopisech, pedagogických textech ad., ať už u nás nebo v zahraničí. Např. přednášky Prof. Hanse Hovorky z univerzity Klagenfurt, Rakousko (HOVORKA, H. Vztah k životnímu prostředí jako úkol kooperace výzkumu, výuky a praxe v integrativní pedagogice. In: PIPEKOVÁ, J. (Ed.) Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998, s. 231-234), Prof. Ferdinanda Kleina z univerzity v Reutlingen, Německo (KLEIN, F. Základy komunikace s těžce tělesně postiženými a těžce mentálně postiženými dětmi.  Aspekty bazálně dialogického principu výchovy. In: KLENKOVÁ. J. Logopedie I. Brno: Paido, 2000, s. 67-81), Elen Schwarzburg ze stejné univerzity (SCHWARZBURG, E. Tělesný kontakt při terapii řeči u dítěte s tělesným postižením. In: KLENKOVÁ, J. Logopedie I. Brno: Paido 2000, s. 82-94).

 Problematika drog

 EASE

 Pozvánky

 Granty

Česká verze English version

E-mail

Designed by Dušan Kalášek  ©   2002
D.Kalasek@seznam.cz

Archivovana verze z webu KSpecPed PdF