Publikační činnost pracovníků VZ: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.


D1

doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

IS MUNI

rok 2011 2012 2013

Rok 2011

Kapitola v odborné knize:

 • KACHLÍK, P., KÜHNELOVÁ, J. Rizikové chování dětí a dospívajících při manipulaci s informačními a komunikačními technologiemi. Risk Behaviour of Children and Adolescents when Using Information and Communication Technologies. In KLENKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et. al. Inkluzivní vzdělávání se zřetelem na věkové skupiny a druhy postižení. Inclusive Education - Provisions for Different Age Groups and Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2011. od s. 343-360, 18 s. ISBN 978-80-210-5731-9.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KACHLÍK, P. Pes jako fenomén. Dog as a phenomenon. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 40. 1 s. ISBN 978-80-7315-215-4. (sborník abstraktů)

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KACHLÍK, P. Pes jako fenomén. Dog as a phenomenon. In OPATŘILOVÁ, D., VÍTKOVÁ, M. (eds.) Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Inclusive Education of Students with heakth Disabilities in Primary School. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno: Paido, 2011, s. 199-215, 17 s. ISBN 978-80-7315-216-1 (plné znění článku na CD ROM).

Rok 2012

Kapitola v odborné knize:

 • KACHLÍK, P. Užívání návykových látek charakteru substancí ve vzorku prezenčních studentů Masarykovy univerzity. Substance Abuse in Students of Masaryk University. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami VI. Education of Pupils with Special Educational Needs VI. Výzkumný záměr MSM0021622443. Brno : Paido, MU. 2012. od s. 285-293, 9 s. 327. ISBN 978-80-7315-235-2 (Paido), ISBN 978-80-210-6057-9 (MU).

Článek v recenzovaném sborníku:

 • KACHLÍK, P. Je škola rizikovým pracovištěm ? In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 321-334. ISBN 978-80-210-5800-2.

 • KACHLÍK, P. Informační a komunikační technologie - využití a hrozby. In KACHLÍK, P. (ed.). Kalokagathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 335-352. ISBN 978-80-210-5800-2.

 • KACHLÍK, P. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 140-152. ISBN 978-80-7375-644-4.

Příspěvek ve sborníku anotací:

 • KACHLÍK, P. Možnosti prevence závislostního chování na Masarykově univerzitě. In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D. (eds.). Sborník abstraktů 4. mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2012. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012, s. 16-17. Celkem 40 s. ISBN-.

Editorství odborné knihy, sborníku:

 • KACHLÍK, P. (ed.) Kalakogathie 2011 - Fórum výchovy ke zdraví XIV. 1. vyd. Brno: MU, 2012. 799 s. Sborník z konference. ISBN 978-80-210-5800-2.

Učebnice s ISBN:

 • KACHLÍK, P. Protidrogová výchova. In KOTULÁN, J. a kol. (eds.). Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 229-237. 258 s. ISBN 978-80-210-5763-0.

 • ŠIMŮNEK, J., KACHLÍK, P. Vybrané kapitoly z první pomoci. In KOTULÁN, J. a kol. (eds.). Zdravotní nauky pro pedagogy. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 245-252. 258 s. ISBN 978-80-210-5763-0.

Přehledový a vzdělávací text vč. e-learningových:

Rok 2013Verze pro tisk

© 2010-2018