Profil: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

KSpP

Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.

IS MUNI

rok 2010 2011 2012 2013 2014

Pracoviště

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

Odborné zaměření:

Speciální pedagogika

Specializace:

Etopedie

Vybrané publikace, odborná činnost:

 • ČERVENKA, K. Skupinová solidarita a etnizace deviantního chování ve výchovných institucích. Poznámky k etnicky definovaným aspektům inkluze tzv. problémové mládeže. In MARADA, R. (ed.). Etnická různost a občanská jednota. Brno : CDK, 2006. od s. 256-277, 21 s. Sociologická řada. ISBN 80-7325-111-6.

 • ČERVENKA, K. Není pasťák jako pasťák: Sociálně konstruovaná identita mládeže z "preventivně výchovného" zařízení a její důsledky. Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii, Praha : Virtuální institut, o.p.s, 2005, 37, od s. 31-55, 25 s. ISSN 1211-5770. 2005.

 • ČERVENKA, K. Stigmatizace, morální netečnost a expertní pojmy: jeden ze způsobů uchopení fenoménu displacement/vymístění. In Sociální studia, Fakulta sociálních studií MU Brno, 2004, 2, od s. 215-229, 15 s. ISSN 1214-813X. 2004.

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2010

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • ...

Zahraničí

 • ...

Organizace konferencí/workshopů

 • ...

Publikační činnost

 • ...

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2011

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2012

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v rámci VZ v roce 2013

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  

Odborná činnost v roce 2014

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

Česká republika

 • město: akce, názevm datum Vyžádaná přednáška:
  auotr název.

Zahraničí

 • státo, město: akce název datum
  příspěvek autoři název

 •  

Organizace konferencí/workshopů

 • město: konferene název kde, organizace, datum
  jména organizátorů

Publikační činnost

 •  

 •  zpět | následující


Verze pro tisk

© 2010-2018