Participující školy - Odborné učeliště a Praktická škola Lomená

Odborné učiliště a Praktická škola LomenáAdresa: Lomená 44, 617 00 Brno

www stránky: www.oupslomena.czOU a PrŠ je speciálně pedagogické vzdělávací a výchovné zařízení komplexního typu. Areál školy je umístěn v Brně – Komárově. Zabezpečuje teoretické vyučování, praktické vyučování a výchovu mimo vyučování.

Odborné učiliště poskytuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami střední vzdělání s výučním listem. Připravuje je na výkon dělnických povolání ve stavebnictví, průmyslu a oblasti služeb. Má vlastní úsek odborného výcviku, domov mládeže a internát. Kromě výuky zajišťuje pro žáky odborné exkurze, sportovní kurzy a soutěže, kulturní akce. Vzdělání je ukončeno závěrečnou zkouškou, vydáním výučního listu a vysvědčením o závěrečné zkoušce.

Praktická škola poskytuje střední vzdělání bez výučního listu žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří se ze zdravotních či jiných důvodů nemohou vyučit. Praktická škola je dvouletá, je nově koncipovaná podle nových učebních dokumentů platných od září 2005, je ukončena vysvědčením o závěrečné zkoušce a absolvent získá stupeň středního vzdělání.

OU a PrŠ v současné době sdružuje následující školy a školská zařízení s kapacitou:

Odborné učiliště a Praktická škola - Střední škola 448 žáků
Internát s kapacitou 80 žáků
Domov mládeže 120 žáků
Školní kuchyně 2 600 jídel/den

Cílem rozvoje školy je vytvoření multifunkčního speciálně vzdělávacího centra zřizovatele, poskytujícího střední vzdělání s výučním listem a bez výučního listu, a to v oblasti služeb, průmyslu a stavebnictví. Škola je otevřená všem skupinám zaměřeným na profesní přípravu, ale primárně přijímá osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Dalším cílem je multikulturnost výchovy a vzdělávání, vytvoření zázemí pro zajištění poradenské činnosti pro uplatnění znevýhodněných osob na trhu práce, vytváření podmínek minoritám, uplatňování alternativních a augmentativních metod a v konečném důsledku především posílení kvality života vzdělávaných žáků


Verze pro tisk

© 2010-2018