Participující školy - Mateřská škola a Základní škola Lidická, Brno

Mateřská škola a Základní škola Lidická, Brno

Adresa: Lidická 6a, Brno 602 00

www stránky: www.zslidickabrno.cz

kontaktní osoba na praxe: Mgr. Eva Wasserbauerová

e-mail: ewa26@volny.cz


KDE JSME:

Naše škola se nachází ve středu města Brna. Ve škole se vzdělává 115 žáků s lehkým mentálním postižením, o které se pečlivě stará 22 pedagogických pracovníků a 3 asistenti. Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu pod motivačním názvem „ŠKOLA PRO ŽIVOT“.

CO NABÍZÍME:

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem se zdravotním postižením speciálně pro děti s postižením autistického spektra. Orientujeme se na osobní přístup, respektujeme individuální tempo výuky jednotlivce, výuka probíhá v hravém duchu a v tvořivé práci dětí.

V budově školy je také vybudováno atrium s pergolou, kde žáci mohou ve volných chvílích relaxovat nebo zde také probíhá výuka.

K dosažení optimálních výsledků přispívá také vybavení počítačové učebny, keramické dílny, přípravného ročníku a mateřské školy. Škola také rozvíjí volnočasové aktivity žáků:/školní družina, kroužek keramiky, školní tenis, počítačový, zdravotní tělesná výchova, hra na flétnu, hudební kroužek, projekty zaměřené na cyklistiku, turistiku, hipoterapie, canisterapie.

Výsledky své činnosti žáci pravidelně předvádí na výstavách výtvarných a rukodělných prací – prosinec 2009, květen 2010, na které Vás v rámci odborných exkurzí srdečně zveme.


Verze pro tisk

© 2010-2018