Galerie publikací katedry - rok 2015

2015


PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. et al. Social Inclusion of People with Intellectual Disabilities. 1. vyd. Brno: MU, 2015. 217 s. ISBN 978-80-210-7726-3.

Klíčová slova: sociální inkluze, osoby s mentálním postižením, lidská práva, ICF, individuální doprovod, bariéry, medicínský doprovod, profesní příprava, žák se speciálními vzdělávacími potřebami, pracovní uplatnění, zaměstnanost, sociální služby, bydlení, volný čas.

Anotace: V odborné knize je prezentována část z výzkumu podpořeného mezioborovým výzkumným projektem MUNI/M/0012/2013 Inkluze ve škole jako interdisciplinární problém. Východiska, podmínky a strategie realizace a s finanční podporou Institucionálního rozvojového plánu PdF MU. Úspěšná inkluze souvisí s kvalitou života lidí, rovností ve vzdělávání, humanizací ve škole. Školská inkluze postupně přerůstá v sociální inkluzi, a to zapojením osob s mentálním postižením do běžných činností dospělých, s možností pracovního uplatnění, samostatného bydlení a využíváním volného času. Výzkumná monografie je prokládána výzkumným šetřením autorů.

 Klíčová slova:

Anotace:

 Klíčová slova:

Anotace:


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education