Podpora praxe - Představení projektuCíle projektu:

Globálním cílem projektu je integrovat teoretickou a praktickou přípravu budoucích učitelů tak, aby měla charakter gradujícího systému, v němž se promyšleně formulují přenositelné profesní kompetence.

Dílčí cíle:

  1. podpora aktivit souvisejících se zvyšováním kompetencí budoucích učitelů (tematické semináře, exkurze),
  2. tvorba podpůrných metodických materiálů pro jednotlivé semináře a exkurze,
  3. zpracování manuálu pedagogické praxe (příručka pro studenty a pedagogy - tutory),
  4. tvorba struktury cvičení pro studenty na souvislé pedagogické praxi (tvorba portfolia, zpracování speciálně pedagogické diagnostiky vybraného žáka),
  5. vytvoření webových stránek pro podporu informací o pedagogických praxích,
  6. diseminace výstupů projektu,
  7. evaluace projektu.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří studenti pedagogické fakulty prezenční a kombinované formy studující obor speciální pedagogiky v jednooborovém a dvouoborovém studiu bakalářského a magisterského programu v počtu 1200 studentů za období 36 měsíců (jarní, podzimní semestry). Požadavky na praktické výkony studentů jsou formulovány jako profesní kompetence. Snahou řešitelů ve vztahu k cílové skupině (studenti VŠ) bude přemostit teoretické poznatky v rámci vysokoškolského studia do podoby praktických dovedností použitelných na školách, v nichž je realizována praxe studentů.
Na základě sebereflexe studentů jsou profesní kompetence, které by studenti měli po absolvování studia zvládnout nedostačující. K tomuto názoru se při diskuzích v oborových radách a na setkávání ředitelů fakultních škol s vedením fakulty přiklánějí i odborníci z praxe.


Zapojení a motivace cílové skupiny do projektu:

Cílovou skupinu tvoří studenti pedagogické fakulty prezenční a kombinované formy studující obor speciální pedagogiky v jednooborovém a dvouoborovém studiu bakalářského a magisterského programu v počtu 1200 studentů. Povinnou součástí studia jsou gradující pedagogické praxe, které jsou kreditovány zápočtem. Pro splnění zápočtu za pedagogickou praxi bude povinnou součástí zúčastnit se nabízených aktivit projektu na posílení profesních kompetencí. Volba aktivit bude vycházet z jednotlivých potřeb a zájmů studentů. Aktivity projektu v jednotlivých semestrech budou nabízeny studentům na webových stránkách katedry speciální pedagogiky pod odkazem pedagogické praxe, formou úvodního semináře - informace k pedagogickým praxím, zasíláním dalších informací hromadnými e-maily, pomocí informačního panelu umístněného na katedře speciální pedagogiky.Partneři projektu:


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education