Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání & Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 2. den


Přihlášení na 2. den 11. 9. 2013
pro odbornou veřejnost


7. konference s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na téma


Sociální determinanty inkluzivního vzdělávání
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

rok výzkumu 2013


pořádaná Katedrou speciální pedagogiky a Institutem výzkumu inkluzivního vzdělávání PdF MUv rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443


Konference se koná v úterý a ve středu 10. a 11. září 2013 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.
pod záštitou rektora MU doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.,
a děkana PdF MU doc. RNDr. Josefa Trny, CSc.Příspěvky do sborníku je možné zasílat do 31. 5. 2013 dle pokynů uvedených na stránkách konference


Litujeme, přihlašování již bylo ukončeno.

© 2010-2018