Společnou snahou všech učitelů Pedagogické fakulty je pomoci všem učitelům v praxi, studentům i zájemcům o fyziku v jejich profesi, doškolování a odborném růstu. Na těchto stránkách aktuálně naleznete nabídku akcí pořádaných naším pracovištěm, spolupracovníky z jiných organizací a akce institucí, které se nedílně podílí na kulturním a všeobecném přehledu všech občanů.

Učitelé v terénu si často stěžují na degradaci svého profilu a povolání, na nedostatek vzájemného kontaktu mezi sebou, věříme, že naše účast na aktivitách ať již pořádaných univerzitou či jiným pracovištěm vytváří lepší předpoklady pro vzájemnou komunikaci a sdílení názorů. Účastí na nich pomůžete vytvářet pružnou zpětnou vazbu mezi potřebami učitele fyziky v praxi a možnostmi, které lze poskytnout.

Rádi bychom také uspořádali soutěže mezi školními kolektivy, třídami i žáky, zaměřené na fyziku v každodenní praxi, přivítáme vaše nápady, návrhy. Rádi bychom obnovili (byť s jiným cílem) tradici tzv. vzorových hodin, kdy si učitel pozve své kolegy na návštěvu do výuky.

Komunikace, inspirace a zkušenosti jsou devízy, které nikdo v učebnicích nenajde.[ main | info | studium | akce | výzkum | enviromnt | odkazy | English ]


© 1998  fyz01@ped.muni.cz        Aktualizace: Leden 8, 2008.