exkurze pro studenty

       V dubnu, květnu se konávají exkurze do jaderné elektrárny Dukovany, exkurze do Řeže u Prahy, apod.
       Pokud máte zájem o některou z těchto akcí, nahlaste p.Krejčíkovi číslo OP, příp. pasu !

Tip : Sledujte program na hvězdárně a v planetáriu M.Koperníka