Fyzika v pokusech
    série výukových videopořadů
Autor: RNDr. Josef TRNA, CSc.
Režie: Vladimír PANTŮČEK

Výrobce: DIRECT FILM s.r.o., 1996-2000 Brno

trna@ped.muni.cz

i Mechanika pevných těles
i Mechanika kapalin
i Mechanika plynů
i Termika
i Akustika

i KONTAKTVideopořady jsou plně použitelné na základních a středních školách všech typů. Pořady vznikly na katedře fyziky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity - na pracovišti s dlouholetou zkušeností se školními pokusy a s těsnými kontakty se školskou praxí. Již řada učitelů fyziky tyto pořady s úspěchem používá. Celkem existuje 10 videokazet.
  • - 400 pokusů a ukázek
  • - jednoduché a problémové pokusy
  • - uspořádání pokusů do didaktické struktury
  • - exteriérové záběry a animace
  • - použitelnost na školách všech typů
  • - možnost prezentovat celek i části
  • - ocenění na celostátních přehlídkách videopořadů