doc. PhDr. František Čapka, CSc.

 

Kontakt:
adresa: katedra historie PdF MU, Poříčí 9/11, 603 00 BRNO, ČR
tel.: +420/5/49497266
e-mail: capka@ped.muni.cz

Konzultační hodiny:
ST 10:00 - 12:00

Specializace:
Didaktika dějepisu (učebnice)

Charakteristika:
1959-1964 studium na katedře historie a bohemistiky FF MU v Brně
1978 PhDr. (FF MU v Brně, katedra historie)
1982 CSc. (FF MU v Brně, katedra historie) kandidátská disertace: "Odborové hnutí v jihomoravském regionu"
1985 Doc. (FF MU Brno) soubor prací
Odborná praxe:
1965-1975 učitel na školních zařízeních v Brně
1975-1985 odborný asistent katedry historie PdF MU v Brně
1985 docent na katedře historie PdF MU v Brně
Publikační činnost:
Monografie
1. Odbory na Brněnsku od května 1945 do února 1948. Brno 1984, 188 s.
2. Počátky a vývoj pracovní iniciativy na Jižní Moravě v letech 1945-1948. Praha 1986, 92 s.
3. Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce. Brno, CERM 2005, 359 s. (s L. Slezákem a J. Vaculíkem)
4. Odbory v českých zemích v letech 1918-1948. Brno 2008. 288 s.
5. Tragédie mnichovské dohody. Skutečná fakta a odhalené mýty. Brno 2011, 150 s. (spolu s J. Lunerovou).
6. Mládež a dějiny. Brno, MU 2001, 2005. 200 s. (s B. Klímou a kol.)
7. Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko). Brno 2011, 273 s. , 32 s. obr. příl. (spolu s L. Slezákem)
8. 1948 : Vítězný únor. Cesta k převratu. Brno 2012, 152 s. (spolu s J. Lunerovou).
9. 100 let fotbalového klubu FC Zbrojovka Brno. Brno 2013, 409 s. (spolu s A. Zabloudilem).
10. Historia populi. Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války“. Brno 2018, 311 s.
Podíl na monografiích
1. Čebín. Historie a přítomnost. Brno 1978, s. 77-151.
2. Lanžhot. Příroda a dějiny. Praha 1983. s. 270-377.
3. Tvrdonice. Příroda, dějiny a lidová kultura podlužácké obce. Brno 1986, s. 247-312.
4. Křtiny a okolí. Historie a současnost. Křtiny 1987, s. 91-155, 173-188.
5. Diváky. Z dějin Habrůvky bratří Mrštíků. Brno 1987, s. 105-174.
6. Dějiny Brtnice a připojených obcí. Brno 1988. s. 289-368.
7. Moravský Žižkov. Monografie hanácko – slovácké obce. Brno, MVS 1992, s. 41-195.
8. Kostice. Dějiny a lidová kultura. Brno, MVS 1993, s. 99-146.
9. Velké Bílovice. Dějiny jihomoravské obce, Brno, MVS 1995. s. 197-327, 395-410.
10. Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. Brno, MVS 1997, s. 317-335.
11. Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. Břeclav, SOA 1998, s. 123-137.
12. Prušánky – vinařská obec Podluží. Brno, MVS 1999, s. 97-171, 265-274.
13. Mušov 1276-2000. Břeclav, SOA 2000, s. 361-388.
14. Město Břeclav. Břeclav, SOA 2001, s. 195-210.
15. Město Velké Pavlovice. Břeclav, SOA 2002, s. 112-150.
16. Městečko Lednice. Lednice 2004, s. 222-242.
17. Obec Vranovice. Břeclav 2007, s. 74-91.
18. Ves Leštno za městečko vysazovati ráčíme. Brno 2009, s. 204-228 (s M. Sobolovou).
19. Bílovice nad Svitavou. Kapitoly z historie obce. Brno 2012, s. 103-134, 167-188 (s B. Nejezchlebem).
20. Týnec. Městečko na Podluží. Břeclav 2016, s. 148–167.
21. Zboněk a Klevetov. Ohlédnutí za historií. Brno 2017, s. 46–165.
22. Město Pohořelice. Pohořelice 2018, s. 225–243, s. 333–37.

Učební texty, učebnice
1. Dějepis pro 8. ročník ZDŠ pro nevidomé. Praha 1976, 218 s. (spolu s M. Dohnalem, D. Hanákem).
2. Čítanka z dějin Československa (1945-současnost). Praha 1986, 196 s.
3. Čítanka z dějin Československa 1918-1945. Praha 1988, 229 s (s L. Vykoupilem).
4. Vybrané kapitoly z nejnovějších československých dějin pro posluchače občanské výchovy. I. Brno, MU 1991. 258 s. (spolu s M. Dokulilem a J. Vaculíkem). Dotisk 1992.
5. Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Brno, MU 1991. 138 s.
6. Teze k vlastivědě 4. ročníku ZŠ. Brno, Metodické středisko 1991. 8 s.
7. Dokumenty a materiály ke studiu dějin Československa v letech 1848-1918. Brno, MU 1993, 103 s.
8. Čítanka ke studiu dějin Československa v letech 1918-1945. Brno, MU 1993. 128 s.
9. Vybrané kapitoly z nejnovějších čs. dějin pro posluchače občanské výchovy, II. Brno, MU 1993. 127 s. (spolu s M. Dokulilem a J. Vaculíkem). Dotisky 1995, 1996.
10. Dějepisné tabulky. Brno, MU 1994 (spolu s O. Zwettlerem). Doplněná vydání 1996, 1997.
11. Stručný vývoj písma. Brno, MU 1995. 51 s. (spolu s K. Santlerovou).
12. Úvod do studia dějepisu. Brno, MC 1994. 119 s. (spolu s J. Vaculíkem).
13. Významné postavy z moravských dějin. Brno, MU 1994. 114 s. (spolu s O. Zwettlerem).
14. Antisemitismus dříve a nyní. Brno, CERM 1995. 20 s.
15. Úvod do studia dějepisu a technika historikovy práce. Brno, MU 1996, 120 s. (spolu s O. Zwettlerem a J. Vaculíkem).
16. Portréty osobností Moravy I. Brno, MU 1996. 61 s. (spolu s O. Zwettlerem).
17. Dokumenty a materiály ke studiu národních dějin v letech 1848-1918. Brno, MU 1996. 109 s.
18. Obrazy z novějších českých dějin. Praha, Alter 1996. 64 s.
19. Obrazy z českých dějin pro 4. a 5. roč. ZŠ. Praha, Alter 1996 (spolu s B. Klímou).
20. Z dějin vývoje písma. Brno, MU 1998. 96 s. (spolu s K. Santlerovou).
21. Dokumenty a materiály k národním dějinám 1918-1945. Brno, MU 1998, 179 s.
22. Nástin českých dějin 20. století. Brno, MU 1999, 234 s. (spolu s J. Vaculíkem). 2. vydání 2005.
23. Přehled českých dějin 1867 - 1989. Brno, VA 1999. 250 s. (spolu s J. Vaculíkem). Dotisk 2004.
24. Dějepisné tabulky. Brno, MU 2001.
25. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno, MU 2000. 119 s. (spolu s J. Vaculíkem). 2. vyd. 2004.
26. Nástin českých dějin. Brno, MU 2001. 116 s. (spolu s B. Klímou).
27. Sborník dokumentů ke studiu nejnovějších českých dějin. Brno, MU 2002, 148 s.
28. Dějiny českých zemí 1800-1918. Brno, MU 2003. 229 s, II. vydání, 2011.
29. Dějepis 8. (od r. 1648 do roku 1918) pro ZŠ. Scientia Praha 2003, 178 s.
30. Vlastivěda 4. Učebnice pro 4. ročník ZŠ. Hlavní události nejstarších českých dějin. Brno 2004, 45 s. (spoluautor).
31. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno, MU 2004. 104 s. (spolu s J. Vaculíkem).
32. Dokumenty ke studiu českých dějin první poloviny 19. století. Brno MU 2004, 84 s.
33. Dějepis 9 (od roku 1918 do současnosti) pro ZŠ. Scientia Praha 2004, 174 s.
34. Textová příručka k výuce dějepisu I., Praha 2004, 183 s. (spolu s P. Královou).
35. Vlastivěda 5. Učebnice pro 5. ročník ZŠ. Významné události nových českých dějin. Nová škola Brno, 20005. 52 s.
36. Vlastivěda 5. Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ. Významné události nových českých dějin. Nová škola Brno, 2005. 23 s.
37. Textová příručka k výuce dějepisu II. Praha 2006, 259 s. (spolu s P. Královou)
38. Dějepis I. Inspirace a projekty, náměty pro tvořivou výuku. Praha 2008. 164 s. (spolu s J. Lunerovou).
39. Dějepis I. Člověk a společnost. Pracovní sešit. Praha 2008, 80 s. (spolu s J. Lunerovou).
40. Dějepis 8. Novověk. Brno 2009, s. 34-131 (spolu s J. Vykoupilem).
41. Obrazy z novějších českých dějin. Člověk a jeho svět. Vlastivěda 5. Praha 2009. 63 s.
42. Člověk a jeho svět. Pracovní listy. Praha, Alter 2009, 47 s.
43. Dějepis 9. Novověk, moderní dějiny. Brno 2010, 143 s.
44. Dějepis 8. Multimediální interaktivní učebnice. Brno 2010.
45. Obrazy ze života společnosti v českých dějinách. Brno 2010, 126 s.
46. Dokumenty a materiály ke studiu národní dějin v letech 1848-1918. Brno 2010, 115 s.
47. Přehled moravských letopočtů, vládců Moravy, významných postav. In: Dějepis, nakl. Fraus, 2013.
48. Nástin českých dějin 20. století. 3. vyd. Brno: Masarykova unierzita, 2014. 234 s. ISBN 978-80-210-6741-7.
49. Úvod do studia dějepisu a historický proseminář. Brno, MU 2013. 105 s. (spolu s J. Vaculíkem)
50. Dějiny českých zemí 1800–1918. MU 2014, 228 s.

Encyklopedie
1. Slovník českých a světových dějin. Brno, CERM 1998, 431 s.
2. Dějiny zemí Koruny české v datech. Praha, Libri 1998, I. a II. vydání, 815 s., III. vydání, 1001 s.
3. Dějiny Moravy v datech. Brno, CERM 2001, 216 s.
4. Morava. Praha, Libri 2003, 159 s.
5. Antropologický slovník aneb co by mohl člověk vědět o člověku (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno 2009 (spoluautor – 1 210 hesel).
6. Dějiny zemí Koruny české v datech. IV. vydání. Praha 2010, 1055 s.

Populárně naučné publikace
1. Lanžhot – osada na soutoku. Brno 1981, 23 s. (spolu s R. Vermouzkem).
2. Z historie dělnického hnutí na Svitavsku. Scénář a libreto stálé expozice Okresního muzea ve Svitavách, 1983, 53 s.
3. Bibliografie k období let 1945-1948 v Jihomoravském kraji. Brno 1983.
4. Cesta Čechů a Slováků dějinami. Praha 1988, 44 s.
5. Bibliografie – K vývoji pracovní iniciativy v Československu (1945-1955) díl I. Praha 1988, 148 s.
6. Ohlédnutí za II. internacionálou (1889-1914). Praha 1989, 43 s.
7. Zánik Československa v historických souvislostech I. Brno, MU 1993. 33 s.
8. Problematika židovské otázky. Brno, CERM 1993. 16 s.
9. Protektorát Čechy a Morava. Brno, CERM 1993. 14 s.
10. Vznik a vývoj izraelského státu. Brno, CERM 1994. 28 s.
11. Rozpad Československa v historických souvislostech. Brno, CERM 1994. 16 s.
12. Vývoj písma v kostce. Brno, Spiesová 1994 (spolu s K. Santlerovou). 91 s.
13. Procházka Brnem. Brno, CERM 1995. 74 s. (spolu s K. Santlerovou). I.-IV. vydání.
14. 100 let hasičského sboru v Lovčicích. Lovčice, OÚ 1996. 42 s.
15. Nástin národnostní problematiky v letech první republiky. Brno, CERM 1996. 16 s.
16. Vládli v českých zemích I. Brno, CERM 1996. 16 s.
17. Vládli v českých zemích II. Brno, CERM 1996. 16 s.
18. Zrod ČSR v datech a událostech. Brno, CERM 1998. 40 s.
19. Významná mezinárodní jednání a smlouvy v českých dějinách. Brno, CERM 1998. 48 s.
20. Politické strany první republiky. Brno, CERM 1999. 31 s.
21. Versailleská mírová konference a Československo. Brno, CERM 1999. 19 s.
22. Nástin dějin Moravy v datech. Brno, CERM 2000. 48 s.
23. Nástin vztahů Čechů a Slováků. Brno, CERM 2000. 35 s.
24. Územní vývoj českého státu. Brno, CERM 2000. 42 s.
25. A Walking Tour of Brno. Brno, CERM 2000. 74 s. (spolu s K. Santlerovou).
26. Ein Stadtbummeln durch Brünn. Brno, CERM 2000. 74 s. (spolu s K. Santlerovou).
27. Progulka po Brno. Brno, CERM 2003. 123 s. (spolu s K. Santlerovou).

Studie a články ve vědeckých časopisech a sbornících
1. Regionální časopis – účinný pomocník učitele dějepisu a občanské nauky. In: Společenské vědy ve škole, 1976-1977, č. 1, s. 14.
2. Únor 1948 a Revoluční odborové hnutí na Brněnsku. In: Vlastivědný věstník moravský, 1978/1, s. 12-21.
3. Účast odborů v bojích o konfiskáty na Brněnsku. In: Časopis Matice moravské, 1978/1-2, s. 40-50.
4. Odbory na Brněnsku v předvečer Února. In: Jižní Morava/1978, s. 49-60.
5. K úloze odborů na Brněnsku v počáteční fázi poválečného budování. In: Vlastivědný věstník moravský, 1978/3, s. 263-274.
6. Několik poznámek k práci se vzpomínkami pamětníků. In: Výchova socialistického učitele, UJEP Brno 1978, s. 117-118.
7. Několik poznámek k problematice zpracování dějin JZD. In: O regionálních dějinách, UP Olomouc 1980, s. 149-151.
8. Pomoc brněnských závodů zemědělcům jižní Moravy (s přihlédnutím k pomoci zbrojovákům). In: Mikulovská sympozia/IX. Praha 1980, s. 161-165.
9. Počátky kulturně-výchovné a ideově vzdělávací jednotného ROH na Brněnsku. Ion: Sborník prací PeF UJEP, řada společenských věd, č. 9/1980, s. 7-24.
10. Mezinárodní souvislosti února 1948. In: Komenský, 1981/2, s. 321-324.
11. K historii vzniku vagónové kolonie v Lanžhotě. In: Vlastivědný věstník moravský, 1981/1, s. 75-77.
12. Zur Frage des Anteils der Gewerkschaften am Sieg der Arbeiterklasse in der Periode des Hinüberwachsens der volksdemokratischen in die sozialistische Revolution in der Tschechoslovakei (1945-1948). In: Wissenschftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Magdeburg, 1981/4, s. 351-365.
13. Socializace zemědělství na příkladu obce Lanžhota. In: Sborník prací PeF UJEP, č. 10, s. 19-39.
14. Revoluční odbory a Únor 1948. In: Komenský, 1983/6, s. 321-324.
15. Odbory v závodech na Brněnsku na počátku dvouletky. In: Studie a vzpomínky z dějin závodů, 1982, s. 41-68.
16. K počátkům kvalitativně nových československo-bulharských vztahů v poválečném období. In: 1100 roků československo-bulharských vztahů. XII. mikulovské sympozium, Praha 1983, s. 41-46.
17. Využití grafu a diagramu ve výuce dějepisu. In: Podíl vyučovacích pomůcek na modernizaci výuky dějepisu. Brno 1983, s. 36-41.
18. Von der Einheits und Volksfront zur Nationalen Front in der ČSSR. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogische Hochschule Magdeburg, 1983/3, s. 286-297.
19. Vývoj průmyslu na jižní Moravě po roce 1945. In: XIII. mikulovské sympozium, Dějiny řemesel a průmyslu na jižní Moravě. Praha 1984, s. 73-87.
20. K procesu formování demokratického antifašistického bloku v poválečném Německu. In: Jiří Dimitrov, 1882-1949-1982. Brno 1983, s. 191-196.
21. formování jednotných odborů na jižní Moravě v roce 1945. In: Sborník prací PeF, řada společenských věd, č. 11. Brno 1985, s. 103-126.
22. K problematice formování politických stran na Brněnsku v poválečném období. In: Sborník příspěvků z konference ke 40. výročí osvobození Československa 1985, s. 193-202.
23. K podílu Rudých odborů na vytváření jednotné a lidové fronty na Brněnsku. In: XIV. Mikulovské sympozium 1984. Praha 1985, s. 90-95.
24. Učitelské odbory v boji za jednotnou školu. In: Komenský, 1985/86, č. 8, s. 449-453.
25. K počátkům soutěžení v poúnorovém období na Brněnsku. In: Zpravodaj komise pro dějiny závodu, č. 18. Praha 1986, s. 5-31.
26. 40 let pedagogické fakulty naší univerzity. In: Universiats, 1986/5, s. 3-10.
27. Možnosti využití vyučovacích pomůcek regionálního zamření ve výuce nejnovějších dějin na školách Jihomoravského kraje. In: Vyučovací pomůcky jako prostředek modernizace výuky dějepisu. Brno 1986, s. 44-55.
28. Z historie pedagogické fakulty. In: 40 let pedagogické fakulty UJEP v Brně. Brno 1986, s. 15-23.
29. Zur Problematik der Formierung des politischen Systems in der Tschechoslovakei nach den zweiten Weltkrieg – unter besonderer berücksichtung der Struktur der politischen Parteien und gesellschaftlichen Organisationen. In: Wissenschaftliche Zeitschtrift der Pädagogischen Hochschule Magdeburg, XXII. Jahrgang, 5/1985, s. 556-568.
30. Počáteční etapa vynálezeckého a zlepšovatelského hnutí v brněnské Zbrojovce (1945-1948). In: Studie a vzpomínky z dějin závodu a odborů, 1986, s. 51-65.
31. A helytörténeti segédeszközök felhasználásának lehetöségei a Dél-Morva járás iskoláiban (Možnosti využití vyučovacích pomůcek regionálního zaměření na školách v Jihomoravském kraji). In: Törtenelemtanítás, XXXII. Évfolyam, 1987, 2, s. 17-20.
32. K historii dělnických nouzových kolonií v Brně. In: XVI. mikulovské sympozium. Praha 1987, s. 387-392.
33. Několik poznámek k práci sekce dějin pracovní iniciativy při Komisi pro dějiny závodu v ČSSR. In: Dějiny závodu. Sborník příspěvků z konference v Povážské Bystrici. 13.-14. 10. 1986, s. 147-149.
34. Die politischen Parteien in der Tschechoslovakei in der Aufahnangphase der nationalen und demokratischen Revolution. In: Wissechschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hoschschule Magdeburg, 23. Jahrgang, Heft 6/1986, s. 544-555.
35. Pomoc brněnských strojírenských závodů zemědělců jižní Moravy v poválečném období (1945-1948). In: Sborník studií a materiálů z dějin iniciativy pracujících, II. svazek. Praha 1987, s. 68-91.
36. Brněnsko na cestě k únoru 1948. In: Vlastivědný věstník moravský. 1988/1, s. 6-20.
37. K problematice regionu v regionálních dějinách. In: Vědecká konference Regionální prvky v literárním textu z didaktického hlediska, Brno 1988, s. 12-16.
38. Výběrová bibliografie k životu a dílu Jana Evangelisty Purkyně. In: XVII. mikulovské sympozium, Praha 1988, s. 237-248 (spolu s E. Kordiovským).
39. K problematice průmyslových konfiskátů na jižní Moravě. In: Sborník prací PeF UJEP, řada společenských věd, č. 12, 1988, s. 61-80.
40. Die Stellung der politischen Parteien in der revolutionaren Periode des Jahres 1948 in der Tschchslovakei. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Pädagogischen Hochschule Magdeburg, 25. Jahrgang, 3/1988, s. 285-295.
41. Z činnosti brněnské Typografické besedy Veleslavín. In: XVIII. mikulovské sympozium. Praha 1989, s. 243-250.
42. Odbory na jihovýchodní Moravě v předvečer Února. In: Slovácko XXX. (1990), s. 21-53.
43. Několik poznámek k významu regionálních dějin pro vyučování dějepisu. In: XIX. mikulovské sympozium. Brno 1990, s. 69-75.
44. Kroftův obraz Komenského jako dějepisce. In: Komenský, 10/1992, s. 455-457.
45. Pan učitel ze Žižkova. In: Malovaný kraj, 3/1992, s. 9.
46. K historii Dunajsko–oderského průplavu. In: XIX. mikulovské sympozium, Brno 1992, s. 173-186.
47. Obce a města na Moravském Slovácku coby přístavy? In: Jižní Morava 1993, s. 167-172.
48. Národnostní spolky v Brně v první polovině 20. století. In: XXII. mikulovské sympozium, Praha 1993, s. 229-238.
49. K národnostnímu obrazu města Brna v meziválečném období (s přihlédnutím k problematice školské). In: Národnostní problémy v historii měst. Prostějov 1993, s. 213-223.
50. Pražské dohody jako triumf centralismu a oživení čechoslovakismu. In: Češi a Slováci a východní Evropa ve 20. století. Brno 1994, s. 301-308.
51. Nový statut a jeho význam pro rozvoj královského města Brna v polovině 19. století. In: XXIII. mikulovské sympozium. Brno 1995, s. 327-333.
52. Možnosti začlenění regionálních historických prvků do učebnic dějepisu. In: Tvorba učebnic dějepisu v Polsku, na Slovensku a v České republice. Brno 1996, s. 41-42.
53. Z historie pedagogické fakulty. In: Půlstoletí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno 1996, s. 11-16.
54. Na okraj pojetí české otázky. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 13. Brno 1996, s. 34-44.
55. Obraz života jihomoravské vesnice v druhé polovině 19. století (na příkladu Velkých Bílovic). In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 16. Brno 1997, s. 15-36.
56. Práce s regionálními dějinami při přípravě učitele. In: Úloha školy v historickém vzdělávání středoevropské společnosti. Brno 1997, s. 57-59.
57. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In: Youth and History. Volume A. 1997, s. 284-286 (spolu s B. Klímou).
58. K práci s regionálním materiálem ve výuce dějepisu. In: Cesty k tvořivé škole. Brno 1998, s. 150-151.
59. K počátkům českého peněžního družstevnictví. In: Peněžní družstevnictví na přelomu tisíciletí. Brno 1999, s. 24-34.
60. Historie peněžního družstevnictví. In: Rodinná záložna – historie a současnost. Praha 1999, s. 13-27, 47-56.
61. Půlstoletí vlastivědné práce na katedře historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In: XXV. mikulovské sympozium. Brno 1999, s. 61-71.
62. Akční program z dubna 1968 – pokus československých komunistů o demokracii. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 17, s. 169-173.
63. Nástin politického a sociálně ekonomického obrazu Zlínska od poloviny 19. století do vzniku republiky. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU v Brně, řada společenských věd, č. 17, s. 87-98.
64. K počátkům peněžního družstevnictví na Moravě. In: Výuka družstevnictví na vysokých školách. Praha 1999, s. 29-31.
65. Stav historického vědomí současné středoškolské mládeže na pozadí evropského výzkumného projektu Mládež a dějiny. In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů. Ostrava 1999, s. 169-173.
66. K počátkům vytváření jednotných odborových organizací na Zlínsku v poválečném období. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18. Brno 2001, s. 66-73.
67. Wklad regionalnych dziejów do programów nauczania historii. In: Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. Zielona Góra 2002, s. 217-220.
68. K świadomości historycznej młodzieźy czeskiej. In: Uczeň w nowej szkole. Edukacja humanistyczna. Poznań 2002, s. 119-120.
69. K historii sklářství na Kyjovsku. In: Pocta J. Janákovi. Brno 2002, s. 205-211.
70. K problematice dalšího vzdělávání učitelů dějepisu. In: Místo historie a úloha dějepisu při formování multikulturní společnosti. Brno 2003, s. 282-286.
71. Nowy egzamin maturalny z historii w szkole sredniej w Republice Czeskiej. In: Edukacja historyczna i obywatelska w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Torun 2003, s. 490-494.
72. Tři významné osobnosti Moravy 17. století. In: České země v 17. a 18. století (Barokní doba, společnost, kultura). Brno 2003, s. 40-48.
73. K činnosti odborů v poválečném období na Jihlavsku. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 19, s. 63-72.
74. K otázce peněžních poměrů v Rakousku v letech napoleonských válek (s přihlédnutím k situaci na Moravě). In: Milý Bore. Brno 2003, s. 55-60.
75. Poválečná reemigrace a repatriace Čechů z ciziny v archivních pramenech Moravského zemského archivu v Brně. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 19, s. 113-117.
76. K historii židovské obce v Holešově. In: XXVI. mikulovské sympozium 2000, Brno 2003, s. 287-294.
77. K vývoji pravoslavní církve na Moravě v letech první republiky. In: XXVII. mikulovské sympozium 2002, Brno 2003, s. 243-249.
78. K úloze Osídlovacího úřadu v počáteční fázi znovuosídlení pohraničních oblastí českých zemí. In: Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 20, s. 101-110.
79. Česko-německé společenství na pozadí let 1848-1849. In: České země v „dlouhém“ 19. století (1790-1918). Brno 2005, s. 33-38.
80. K historii brněnského obecného a měšťanského školství v prvních letech ČSR. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Acta fakultatis philosophical, 219, Historica 12/2005. Ostrava 2005, s. 175-182.
81. K úloze odborů v období první republiky. In: Československo 1918-1945. MU Brno, 2005, s. 46-51.
82. Několik poznámek k otázce nezemědělského osídlování pohraničí českých zemí po druhé světové válce. In: Československo na rozhraní dvou epoch nesvobody. Praha 2005, s. 204-208.
83. Killca uwag na temat tworzenia podreczników do nauczania historii i uwzgledniania w nich korelacji uniedzyprzedmiotowej. In: Korelacja - integracja wiedzy. Wroclaw 2006, s. 183-187.
84. Inteligence jako jedna z pronásledovaných společenských vrstev sociální struktury československé společnosti po únoru 1948. In: Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Brno 2006, s. 132-136.
85. Ze života obce v posledních desetiletích habsburské monarchie a v letech první republiky (1848-1938). In: Obec Vranovice. Břeclav 2007, s. 74-91.
86. Hygiene in first republic schools. In: Řehulka, E. et al.: School and health 21. Brno 2007, s. 43-50. (spolu s J. Vaculíkem).
87. Idea panstva narodowego Czechów i Slovaków w wyobraženiach czechoslowackiego ruchu oporu w czasie drugiej wojny swiatowej. In: Edukacja. Konteksty historycznopedagogiczne. Kraków 2007, s. 181-185.
88. Přiblížení procesu osídlování pohraničních českých zemí po druhé světové válce. In: Československo 1945-1992. Brno 2007, s. 58-65.
89. K vývoji odborového hnutí v českých zemích na konci habsburské monarchie a na počátku nového československého státu. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, č. 22. Brno 2007, s. 53-73.
90. Výsledky empirického výzkumu názorů české středoškolské mládeže na evropskou integraci. In: Sborník prací PdF, řada společenských věd, č. 22. Brno 2007, s. 132-162.
91. K sociální struktuře české společnosti po roce 1945. In: Edukacja obywatelska w spoleczénstwach wielokulturowych. Kraków 2007, s. 237-243.
92. K postavení křesťanskosociálních odborů na počátku 30. let 20. století v českých zemích. In: Marek, P. (ed.): Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. Brno 2008, s. 226-235.
93. Černovská tragédie a její ohlas ve vybraném českém tisku na Moravě. In: Mýtus a realita. Rožumberok 2008.
94. K obrazu zdraví žáků a hygienického stavu na školách první republiky. Health care and hygiene at Czechoslovak schools between the First and Second World Wars. In: Řehulka, E. et al.: School and Health 21. Brno 2008, s. 57-61.
95. Několik úvah o školní hygieně na přelomu 19. a 20. století. In: Přehled anotací 4. mezinárodní konference Škola a zdraví 21. Brno 2008, s. 6. (spolu s J. Vaculíkem).
55. Malé zamyšlení nad 28. říjnem 1918. In: Živé hodnoty Masarykova Československa Směrodatné hodnoty pro 21. století. Brno 2009, s. 70-72.
96. Historia Polski na kartach wspólcznych czeskich podręczników do nauczania historii. In: Polska-Europa-świat w szkolnych podręcznikach historii. Zbiór studiów. Toruń 2008, s. 47-52 (s M. Auszem).
97. Several Thoughts on School Hygiene at the Break of the 19th and 20th Centuries. In: School and Health 21. Brno 2009, s. 41-46 (spolu s J. Vaculíkem).
98. Powojenne osiedlanie pogranicza ziem czeskich po drugiej wojnie światowej i jego nowy kształt. In: Rocznik lubuski. Tom 35, część 1. Spojrzenia na pogranicza dawniej i dziś. Zielona Góra 2009, s. 127-134.
99. K otázce germanizace českých zemí v letech protektorátu. In: Integrační tábor Svatobořice a jeho postavení v Protektorátu Čechy a Morava v plánech nacistické válečné mašinérie v letech 1942-1945. Sborník příspěvků Mezinárodního kolokvia Kyjov. Brno 2008, s. 17-23.
100. Reflections on Czech high-school student´s attitudes towards the Czech Republics´membership of the European Union. In: Czech-polish Historical and Pedagogical Journal, volume 1, 2009, s. 23-27 (spolu s J. Vaculíkem).
101. Zamyšlení nad postoji české středoškolské mládeže k členství v EU. In: Historie a cestovní ruch perspektivní a podnětné spojení. Praha 2008, s. 201-213 (spolu s J. Vaculíkem).
102. Odbory v českých zemích na konci první republiky a v letech protektorátu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 23, 2009, s. 94-120.
103. End of Czech-German coexistence in South Moravia. In: Czech-polish Historical and Pedagogical Journal, vol. 2 (2010), s. 53-58.
104. History in the Integrated Education in the Process of the Acquisition of Teacher´s Competencies in the Students of Pedagogy Department of the Masaryk University in Brno. In: Education and Integrative Process. Historical and Present Contexts. Wroclaw 2009, s. 143-150 (spolu s P. Vyhňákem).
105. The Conception of School-health Relationship in the Schools of the First Republic. In: School and Health 21. Brno 2010, s. 33-38 (spolu s J. Vaculíkem).
106. Position and Responsibilites of Teachers in Applying Health Principes in Czech Schools in the Past and Now. In: Health in Pedagogical Discourses and School Practices. Select Perspectives. Kraków. 2010, s. 129-134.
107. Czeski naukoviec Jan Evangelista Purkyně jako uczeń kolegiów pijarskich i jego poglądy pedagogiczne. In: Szkolnictwo pijarskie w czasach minionych a wspólczesne problémy edukacji historycznej. Tom II. Kraków-Lublin 2010, s. 235-240.
108. Agrární odbory v českých zemích v letech první republiky. In: Agrární strana a její zájmové, družstevní a peněžní organizace. Studie Slováckého muzea Uherské Hradiště, 15, 2010, s. 127-136.
109. Rola historii regionalnej we współczesnej edukacji historycznej Republiky Czeskiej. In: Wiadomości Historyczne, č. 4/2010, s. 45-50.
110. K průběhu cukerní krize ve 30. letech 20. století v českých zemích. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 94-106.
111. K obrazu moravského cukrovarnictví v prvním desetiletí československého státu. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 21-39.
112. Parallels and Specifics of Repopulation of the Czech Border Regions and the Polish Recovered Territories after 1945. In Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 3/2011/1, s. 33-42.
113. Zaselenije pograničnych teritorij Čechii posle Vtoroj mirovoj vojny. In: Slavjanskij sbornik. Vypusk 9. Saratov: Nauka, 2011, s. 46-57.
114. Gustav Kabrhel: The Founder of the Czech Public Health Science and his Contribution to the „Schooland Health“ Issues. In: Health Education: Initiatives for Educational Areas. In: School and Health, 21, Brno 2011, s. 1923.
115. Feature of Solidarity in Czech Christian Social Unions. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 24/2011/2, s. 37-41.
116. K počátkům Stoupalova cukrovarnického koncernu na Moravě. In: Prameny a studie 47. Cukrovarnictví, cukrovary a cukrovarníci. Fenomén českého hospodářství v 19. a 20. století. Praha 2011, s. 103-114.
117. Několik poznámek k úloze odborů při obhajobě sociálních zájmů dělnictva v letech první republiky. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století. I. Bilance a výhledy. Ostrava 2011, s. 151-158.
118. University of the Third Age at Masaryk University as One Form of Lifelong Learning. In: Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 2012, sv. 4, č. 1, s. 10-15.
119. Zakladatelské období cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku do hospodářské krize v roce 1873. In: Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, sv. 26, č. 1, s. 45-66.
120. 110 let od počátku organizovaného řepařského hnutí v českých zemích. In: Listy cukrovarnické a řepařské, 2012, sv. 128, č. 9-10, s. 313-316.
121. Československé odbory v roce 1968 a jejich snaha o novou odborovou politiku v mezinárodních vztazích. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 2012, sv. 26, č. 2, s. 264-274.
122. Agrární „Hanák“ Kuneš Sonntag a jeho přínos k rozvoji moravského řepařství a cukrovarnictví. In: Regionální zvláštnosti politiky agrární strany v období první Československé republiky. 2012, sv. 10, s. 195-204.
123. K bojům cukrovarů s řepaři o ceny cukrovky na Moravě a ve Slezsku v prvním desetiletí Československé republiky. In: Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, sv. 129, č. 5/6, s. 197-201.
124. K historii průmyslu na Moravě a ve Slezsku od konce 18. století do roku 1918. In: K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku, I. Od konce 18. století do roku 1918, 2013, sv. 1, s. 7-15.
125.Načalnyj etap rozvitija fyzkulturnovo dviženija „Sokol“ v českych zemljach i Slavjanstvo. In: Slavjanskij sbornik. Meždunarodnyj sbornik naučnych trudov. 2013, sv. 11, č. 11, s. 30-40.
126. Od fotbalového amatérismu k profesionalismu v SK Židenice. K 100. výročí založení kopané v FC Zbrojovka Brno. In: Brno v minulosti a dnes, sv. 26/1, s. 181-211.
127. Počátky jednotných odborů v českých zemích v poválečném roce 1945 s přihlédnutím k sociální problematice. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 2013, sv. 27, č. 2, s. 85-104.
128. Polish ethnic organisations in Brno between the wars and in the years 1945-1952 and their contribution to the development of Czech-Polish cultural and educational relations. In: Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, 2013, sv. 5, č. 1, s. 21-28.
129. K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku II. Od konce 18. století do roku 1918.2013. CZE, Brno. 29. 10. 2013 - 30. 10. 2013, celostátní akce.
130. Nowa postać Pogranicza ziem czeskich po wysiedleniu ludności niemieckiej po II wojnie światowej. In Człowiek idea dzieło. Vyd. první. Wroclaw : Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wroclawskiego, 2013. ISBN 978-83-938172-3-8, s. 397-413.
131. Dějiny Polska v českých učebnicích dějepisu na základních školách. In Vzájemný obraz souseda v polských a českých školních učebnicích. Vyd. první. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2014. neuveden, ISBN 978-80-7464-502-0, s. 51-57.
132. K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku. 2014. ISBN 978-80-87896-12-9.
133. K historii průmyslu a techniky na Moravě a ve Slezsku III. Od konce 18. do roku 1918.. 2014. CZE, Brno. celostátní akce.
134. K problematice sociálního zákonodárství v 2. polovině 19. století. 2014.
135. K vývoji moravskoslezského cukrovarnictví v poslední čtvrtině 19. století. In Průmysl, technika a extaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014. Acta Musei Technici Brunensis, sv. 6, ISBN 978-80-87896-12-9, s. 56-67.
136. Nezapomínat! Hroby a pomníky vojáků a legionářů padlých v první světové válce. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2014, vol. 28, 2014, no. 2, s. 199-206.
137. Ohlédnutí za brněnským výstavnictvím. In Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Vyd. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. neuvedeno, ISBN 978-80-210-6154-5, s. 153-160.
138. Osudové "osmičky" v posledních dvou stoletích v dějinách města Brna. In Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Vyd. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. neuvedeno, ISBN 978-80-210-6154-5, s. 189-198.
139. Porolničování cukrovarů v českých zemích (s důrazem k situaci na Moravě a ve Slezsku) v letech před první světovou válkou a v první polovině dvacátých let Československé republiky.Listy cukrovarnické a řepařské, Praha, VUC Praha, a. s. ISSN 1210-3306, 2014, vol. 130, no. 11, s. 370-375.
140. Státní řízené cukerní hospodářství v Československu v prvních poválečných letech (1918-1921). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno, Masarykova univerzita. ISSN 1211-6068, 2014, vol. 28/2014, no. 1, s. 52-60.
141. Trade Unions and Their Role in the Struggle for a Welfare State. In Theory and Practice of the in 20th Century. Vyd. první. Praha: Historický ústav AV ČR, 2014. The Institute of History, volume 49, ISBN 978-80-7286-216-0, s. 244-258.
142. Z historie brněnské pedagogické fakulty. In Brno v proměnách staletí. Kapitoly z dějin města pod Špilberkem. Vyd. první. Brno: Masarykova univerzita, 2014. neuvedeno, ISBN 978-80-210-6154-5, s. 169-176.
143. Zakladanie rodziny w krajach czeskich w pierwszej polowie XIX. w. 2014.
144. Podíl českých odborů na rozvoji sociálně politických aktivit v počátečním období Československé republiky (1918-1923). In: Sborník prací PF MU, řada společenských věd 29/2015/1, s. 19-28.
145. Czech primary minority education in the years of the First Czechoslovak Republic (with a view to the situation in the Brno language island). In: Czech – polish Historical and Pedagogical Journal 7/2015/1. s. 19- 28. ISBN: 1803 – 6546.
146. Czech primary minority education in the years of the First Czechoslovak Republic (with a view to the situation in the Brno language island). Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, Brno: Masaryk University, 2015, roč. 7, č. 1, s. 19–28.
147. Z historie cukrovarnictví na Moravě a ve Slezsku do roku 1918. In: Mapa příběhů. Technické dědictví Moravy a Slezska. Brno: Technické muzeum v Brně, 2015. s. 65–71, 7 s.
148. Úsilí agrární strany o získání politického vlivu mezi pěstiteli cukrovky v letech před první světovou válkou. In: Agrarismus ve střední a východní Evropě 19. a 20. století. Praha: 2015. s. 95–106.
149. Czech national awareness in Morava in the revolutionary years 1848/1849. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 6/2014, č. 1, s. 48–56.
150. Prosazování sociálních aspektů ve "zlatých letech" prosperity českých zemí za přispění odborů (1926-1929). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: MU, 2016, roč. 30/2016, č. 1, s. 81–89.
151. Osídlování českého pohraničí po druhé světové válce. In: Encyklopedie českých právních dějin. Plzeň 2016, s. 802–811.
152. Contemporary Didactics of History in the Czech Republic. Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, Brno: MU, 2016, roč. 8, č. 1, s. 36–42.
153. K sociálnímu vývoji v letech velké hospodářské krize v českých zemích (v Československu) s přihlédnutím k úloze odborů (1930–1934/1935). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: MU, 2016, roč. 30/2016, č. 2, s. 99–114.
154. Kuneš Sonntag jako propagátor řepařství a cukrovarnictví: Listy cukrovarnické a řepařské. Praha 2016, roč. 132, č. 3, s. 112–117.
155. Řepařství a cukrovarnictví v Československu v letech velké hospodářské krize ve třicátých letech 20. století. Praha: Listy cukrovarnické a řepařské, 2017, roč. 133, 5–6, s. 202–206.
156. The Essence of State Social Policy in Czechoslovakia in the First Republic (1918–1938). Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal, Brno: MU, 2017, roč. 9/2017, č. 1, s. 19–27.
157. Podnikatelské aktivity Jana Vacy v prvních desetiletích 20. století na střední a severní Moravě (se zaměřením na cukrovarnictví). In: K problematice dějin průmyslu, techniky a exaktních věd v českých zemích a na Slovensku v 19. a 20. století. Brno: Technické muzeum, 2017. s. 93-103, 11 s. Acta Musei Technici Brunensis, sv. 13.
158. The History of Women's Charitable Orders in the Brno Diocese in Recent Decades. Czech - polish historical and pedagogical journal. Brno: MU 2018, roč. 10, č. 1, s. 75–86.
159. Politické, správní a národnostní poměry na Moravě 1908–1928. In: Republika 100: kolektivní monografie projektu: katalog výstavy Průmysl na Moravě 1918. Brno: Technické muzeum v Brně, 2018. s. 9–10.
160. Cukrovarnický koncern Viktora Stoupala v letech první republiky. In: Průmysl a technika na Moravě v 19. a 20. století. Brno, TM, 2018, s. 48–59.
161. České socialistické odbory při zrodu Československa v roce 1918. Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, Brno: MU, 2018, roč. 32/2018, č. 1, s. 47–56.
162. Některé skutečnosti k stému výročí formování nové podoby odborů v českých zemích. In: Historik skutečně mohutný. Ústí nad Labem: Ústav pro studium totalitních režimů; Univerzita J. E. Purkyně; B. P Publishing, 2018. s. 119–144.

Ostatní články časopisecké, novinové
1. Několik slov z historie družstev. In: Zpravodaj SBO Nový domov. Brno 1999, s. 1-2.
2. Odboráři ve vládě? Na to jsem dosud nenarazil. In: Hospodářské noviny, 7. 10. 2013, s. 3.

Zprávy
1. Regionální historie ve vyučování dějepisu. In: Vlastivědný věstník moravský, 1977/1, s. 83-85.
2. Jednání sympozia pokračuje. In: Rovnost, 24. 11. 1977.
3. Závěry sympozia zavazují. In: Rovnost, 26. 11. 1977.
4. Beseda se studenty. In: Rovnost, 7. 12. 1978.
5. Studenti besedují. In: Brněnský večerník, 7. 12. 1978.
6. Boje o Duklu znovu oživly. In: Universitas, č. 2, s. 81-82.
7. Historikové sněmovali. In: Rovnost, 14. 6. 1979.
8. Efektivněji ve výuce dějepisu. In: Brněnský večerník, 14. 6. 1979.
9. Konference o regionálních dějinách. In: Universitas, č. 3/1979, s. 97-99.
10. Získali zkušenosti. In: Rovnost, 28. 4. 1980.
11. Od Lanžhota ke Křepicím. In: Brněnský večerník, 28. 4. 1980.
12. IX. mikulovské sympozium. In: Vlastivědný věstník moravský, č. 2/1980, s. 220-221.
13. Kolektivizace zemědělství na jižní Moravě. In: Časopis Matice moravské, 1980/1-2, s. 187-189.
14. Vědecká konference o významu vyučovacích pomůcek pro zvyšování efektivnosti výuky dějepisu. In: Sborník prací PeF UJEP, č. 10, s. 131-153.
15. X. mikulovské sympozium. In: Vlastivědný věstník moravský, 1981/1, s. 97.
16. X. mikulovské sympozium. In: Časopis Matice moravské, 1981/1-2, s. 192-193.
17. V dubnu roku 1945. In: Brněnský večerník, 23. 4. 1982.
18. Mezi horníky. In: Universitas, 1983/2, s. 76.
19. Efektivněji ve výuce dějepisu. In: Rovnost, 25. 10. 1983.
20. Historikové dnešku. In: Rovnost, 28. 10. 1983.
21. Antonín Zápotocký a mládež. In: Komenský, 1984/4, s. 193-196.
22. Karel Marx a historiografie. In: Časopis Matice moravské, 1983/3-4, s. 413-415.
23. Sympozium bulharistky. In: Universitas, 1984/3, s. 94-95.
24. Konference historiků-didaktiků. In: Vlastivědný věstník moravský, 1984/1, s. 95-97.
25. XIV. mikulovské sympozium. In: Vlastivědný věstník moravský, 1985/1, s. 107-108.
26. Valné shromáždění československé historické společnosti při ČSAV. In: Časopis Matice moravské, 1985/3-4, s. 375-378.
27. Vědecká konference k 40. výročí osvobození. In: Vlastivědný věstník moravský, 1985/3, s. 331-332.
28. XVII. mikulovské sympozium. In: Vlastivědný věstník moravský, 1988/1, s. 91-92.
29. Z činnosti sekce historie MěV Sak v Brně. In: Práce a zkušenosti, 1988/1, s. 8-10.
30. Mezinárodní vědecká konference na téma „Vyučovací pomůcky jako prostředek modernizace výuky dějepisu“. In: Sborník prací PeF, řada společenských věd č. 12, 1988, s. 137-146.
31. Miedzynarodowa konferencja v Brnie na temat: Pomoce naukove jako srodek modernizacji nauczania historii (21.-22. 10. 1986). In: Wiadomości historyczne, 1988/2, s. 131-136.
32. Odešel PhDr. Rostislav Vermouzek. In: Jižní Morava 1994, s. 322-323.
33. XXII. mikulovské sympozium. In: Časopis Matice moravské, 1993/2, s. 394-396.
34. Češi a Slováci ve střední Evropě ve 20. století. In: Jižní Morava, 1994, s. 295-297.
35. Mezinárodní seminář ke školní výuce dějepisu. In: Český časopis historický, 2000/2, s. 98-99.
36. Obraz Čechů, Poláků a jejich minulosti u studující mládeže. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 18. Brno 2001, s. 152-154.
37. Česká a polská mládež o sobě (ve světle českých a polských historických a sociologických výzkumů). In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 18. Brno 2001, s. 154-157.
38. Za Augustinem Šikem. In: Jižní Morava 2010, s. 272-273.
39. Pětaosmdesátiny profesora Jaroslava Sýkory. In: Jižní Morava, Brno, sv. 51, 2013, s. 419-420.
40. Obraz v průmyslu na Moravě a ve Slezku. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 29/1. Brno 20015, s. 160.

Recenze a anotace
1. Nad stránkami regionálního časopisu. In: Společenské vědy ve škole, č. 2/1977, s. 57.
2. Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje. In: Universitas, č. 2, s. 111-112.
3. Socializace vesnice v diplomových pracích. In: Jižní Morava 1979, s. 274-277.
4. Jan Janák, Třebíč. Dějiny. In: Universitas, 1981/6, s. 103.
5. Lubomír Slezák, Združstevněná vesnice. In: Univesitas, 1982/4, s. 101-102.
6. J. Janák a kol.: Celnictví v Československu. Minulost a přítomnost. In: Universitas, 1983/1, s. 109-110.
7. F. Čáda, J. Janák, S. Hladký: Rousínov. In: Vlastivědný věstník moravský, 1983/2, s. 258-260.
8. F. Čáda, J. Janák, S. Hladký: Rousínov. In: Universitas, 1983/4, s. 102-103.
9. Sborník prací Pedagogické fakulty v Ostravě. In: Vlastivědný věstník moravský, 1984/1, s. 117-118.
10. Sborník prací historických. In: Vlastivědný věstník moravský, 1984/3, s. 375-376.
11. D. Čapková: Myšlenka lidské aktivity v Komenského pojetí dějin. In: Komenský 1984/3, s. 189.
12. Uherskohradišťsko. Vlastivěda moravská. Uherské Hradiště, 1983, s. 134-135.
13. Jaroslav Vaculík: Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 1945-1948. In: Universitas 1985/3, s. 110-111.
14. Stol let českého gymnázia v Uherském Hradišti. Uherské Hradiště 1984. In: Vlastivědný věstník moravský, 1985/2, s. 260-261.
15. Jan Janák: Hradišťský kraj v období průmyslové revoluce na Moravě. Uherské Hradiště 1984. In: Universitas, 1986/3, s. 107-108.
16. Jiří Malíř: Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě. In: Jižní Morava, 1986, s. 296-297.
17. Vlastivědný sborník okresu Svitavy, 1985. In: Vlastivědný věstník moravský, 1986/2, s. 240-241.
18. Marta Romportlová: ČSR a Maďarsko 1918-1938. In: Universitas, 1986/6, s. 94-95.
19. Okres Svitavy a protifašistický odboj, Svitavy 1985. In: Vlastivědný věstník moravský, 1987/1, s. 126-127.
20. Jitka Gruntová: Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy, Svitavy 1986. In: Vlastivědný věstník moravský, 1987/3, s. 370-371.
21. Jiří Kodeš: Gustav Kliment. In: Vlastivědný věstník moravský, 1988/1, s. 140-141.
22. Luhačovice. In: Vlastivědný věstník moravský, 1988/1, s. 143.
23. Moravský historický sborník (Historica Moravica). In: Universitas, 1988/3, s. 107-108.
24. Svitavy. Dějiny a současnost města. In: Nové Svitavsko, 8. 7. 1988, s. 5.
25. H. Valášek – J. Mariánková: Dějiny adamovských strojíren v letech 1905-1945. In: Universitas, 1988/5, s. 108.
26. Eva Kowalská: Štátne ľudové školstvo na Slovensku na prelome 18. a 19. storočia. In: Komenský, 1988/3, s. 189.
27. Tvůrčí iniciativa pracujících. In: Zpravodaj komise pro dějiny závodů v ČSSR, 1988/22, s. 108-109.
28. Miloš V. Kratochvíl: Památné bitvy českých dějin. In: Komenský: 1989/7, s. 447.
29. Josef Janáček – Jiří Louda: České erby. In: Komenský, 1989/8, s. 511-512.
30. Vlastivědný sborník okresu Svitavy 1989. In: Vlastivědný věstník moravský, 1989/1, s. 137-138.
31. Svitavy. Dějiny a současnost města. In: Vlastivědný věstník moravský, 1989/2, s. 278-279.
32. Milan Špičák: Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu. In: Jižní Morava, 1989, s. 285-286.
33. Troubsko 1237-1987. In: Jižní Morava, 1989, s. 287-288.
34. Národnostní problémy v historii měst. In: Vlastivědný věstník moravský, 1993/1, s. 75-76.
35. Mika, O. – Hurt, R.: Šardice. 700 let obce. In: Slovácko XXX, s. 200-201.
36. Dramata města. In: Vlastivědný věstník moravský, 1993/2, s. 238.
37. Sborník prací FF brněnské univerzity. In: Časopis Matice moravské, 1994, s. 201-203.
38. Vaculík, J.: Dějiny volyňských Čechů I., II. In: Vlastivědný věstník moravský 2000/1, s. 98-99.
39. Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J.: Člověk na Moravě 19. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, 501 s. In: Sborník č. 22, s. 252-253.
40. Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. - Vykoupil: Člověk na Moravě v první pol. 20. století. In: Sborník č. 22, s. 252-256.
41. Hanzlík, F. - Vondrášek, V.: Armáda v zápase o politickou moc v letech 1945-1948. In: Sborník č. 22, s. 263-265.
42. České, slovenské a československé dějiny. Moderní přístupy k soudobým dějinám. In: Sborník č. 22, s. 265-267.
43. Křicová, D. - Vaculík, J.: Rodinná kronika volynských Čechů. In: ČMM, 2007, č. 1, s. 220-221.
44. ČSR a Evropa ve 30. letech. Josef Harna. Krize evropské demokracie a Československo 30. let 20. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 23, Brno 2009, s. 186-188.
45. Kronika životních osudů rodu. Jaroš-Nickelli, Jiří. Syn Karpat. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 23, Brno 2009, s. 192-193.
46. Konečný, Karel. Československá strana lidová na střední Moravě v letech 1948-1989. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd č. 23, Brno 2009, s. 197-199.
47. Vaculík, Jaroslav. České menšiny v Evropě. In: Vlastivědný sborník moravský, 2011/2, s. 228-229.
48. Dürich, Jiří: Vítěz, který prohrál-poslanec Josef Dürich. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 196-197.
49. Politické programy českého a slovenského agrárního hnutí 1899-1938. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 197-198.
50. Opevňovací práce na jižní Moravě. Dokumenty z archivních fondů moravské provenience 1936-1940. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 24/2010/1, s. 201-202.
51. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 2/2009. Ideje, iluze a realita v dějinách. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 128-129.
52. Metternich a jeho doba. Sborník příspěvků z konference uskutečněné v Plzni ve dnech 23. a 24. dubna 2009. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 129-130.
53. Hroch, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody. Příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 315 s. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 130-132.
54. V kleštích dějin. Střední Evropa jako pojem a problém. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 132-133.
55. České země a moderní dějiny Evropy. Studie k dějinám 19. a 20. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 133-135.
56. Kosatík, Pavel. Bankéř první republiky. Život dr. Jaroslava Preisse. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 136-137.
57. Vondrášek, Václav-Hanzlík, František. Krajané v USA a vznik ČSR v dokumentech a faktografiích. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 137.
58. Mikulka, Radek. Tenkrát za první republiky. Z meziválečných dějů malého středomoravského města vážně i s mírným úsměvem. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 137-138.
59. Válečný prožitek české společnosti v konfrontaci s nacistickou minulostí (1939-1945). Sborník příspěvků ze sympozia k 70. výročí vypuknutí druhé světové války. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 138-139.
60. Dvořák, Jan. Židé v opavském Slezsku 1918-1945. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 140-141.
61. Nenička, Lubomír. Druhá republika na Ostravsku 1938-1939. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 141-42.
62. Divišová, Jana. Vzestup a pád K. H. Franka aneb příběh pilného knihkupce. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 142-143.
63. Tunys, Ladislav. K. H. Frank. Noc před popravou. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 143-144.
64. Cílek, Roman. Den, kdy udeřilo zlo. Prlovská tragédie, 1945. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 144-145.
65. Sádlo, Václav. Bělovecká tragédie. Příčiny, průběh a následky. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 25/2011/1, s. 145.
66. Lenderová, Milena – Jiránek, Tomáš – Macková, Marie. Z dějin české kažodennosti. Život v 19. století. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1, s. 182-183.
67. Válka, Miroslav. Sociokulturní proměny vesnice. In: Universitas, 2012/3, s. 28-29.
68. Nenutil, Jiří (ed.). Druhá světová válka – případ Tachovska. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1, s. 191-193.
69. Rokoský, Jaroslav. Rudolf Beran a jeho doba. Vzestup a pád agrární strany. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1, s. 190-191.
70. Šustr, Jiří, ed. Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: teorie a výzkum. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1, s. 197-198.
71. Hanzlík, František. Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého teroru. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1, s. 195-196.
72. Von Arburg, Adrian – Staněk, Tomáš (ed.). Vysídlení Němců a proměny českého pohraničí 1945-1951. Dokumenty. Díl I., II./2 In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, č. 26/2012/1, s. 193-195.
73. Brunner, Alexander – Konečný, Michal. Brno nacistické. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 274-275.
74. Hruška, Emil. Konrád Henlein. Život a smrt. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 275-277.
75. Jenšík, Miloslav. Heydrich kontra Anthropoid. Známe pravdu? In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 273-274.
76. Junek, Václav. Druhá republika. Nultá hodina. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 271-272.
77. Michlová, Marie. Protentokrát aneb česká každodennost 1939-1945. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 272-273.
78. Prokš, Petr. Habsburkové a Velká válka (1914-1918). První světová válka a rozpad Rakousko-Uherska 1914-1918. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd 27/2013/2, s. 261.
79. Riché, Pierre – Verger, Jacques. Učitelé a žáci ve středověku. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 256-257.
80. Uničov. Historie moravského města. In: Sborník prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd, 27/2013/2, s. 257-258.
81. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. In: Sborník prací PF MU, řada společenských věd 29/2015/1, s. 163-165.
82. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku. Vybrané kapitoly z 19. a 20. století. In: Sborník prací PF MU, řada společenských věd 29/2015/1, s. 165-166.
83. Zápas o podnikové rady pracujících 1968-1969. In: Sborník prací PF MU, řada společenských věd 29/2015/1, s. 169-170.
84. Vaculík, J.: Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce. In: ČMM, 2015/č.1, s. 284.285.

Redakce a vědecké rady
1. Křtiny a okolí. Historie a současnost. Křtiny 1987, 207 s.
2. Diváky. Z dějin Habrůvky bratří Mrštíků. Brno 1987, 222 s.
3. Moravský Žižkov. Monografie hanácko–slovácké obce. Brno, MVS 1992. 195 s.
4. Velké Bílovice. Dějiny jihomoravské obce. Brno, MVS 1995. 421 s.
5. Prušánky – vinařská obec Podluží. Brno, MVS 1999. 278 s.
6. Půlstoletí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Brno, MU 1996. 167 s.
7. Rodinná záložna – historie a současnost. Praha 1999. 148 s.
8. Člen redakční rady Sborníku prací Pedagogické fakulty MU, řada společenských věd.
9. Člen redakční rady Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal.
10. Člen vědecké rady Akademického nakladatelství CERM.
11. Člen vědecké rady Technického muzea v Brně.

Granty
1. MŠMT ČR. Mládež a dějiny. Evropský projekt historického vědomí adolescentů. Odborný spolupracovník. 1996-1998.
2. Higher Education Support Program 1999. Postgraduální a celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu a občanské výchovy. Řešitel. 1999.
3. GA ČR. Poválečná reemigrace a repatriace Čechů z ciziny. Spoluřešitel. 2001-2003.
4. GA ČR. Znovuosídlování pohraničních oblastí českých zemí po druhé světové válce. Řešitel. 2003-2005.
5. MŠMT ČR. Rozšiřující studium učitelství dějepisu na ZŠ pro potřeby regionu. Řešitel. 2002-2004.
6. FRVŠ. Celoživotní vzdělávání učitelů dějepisu s přihlédnutím k potřebám regionu. Řešitel. 2002.
7. GA ČR. Dějiny odborů v českých zemích v letech 1918-1948. Řešitel. 2006-2008.
8. GA ČR. Agrární strana a cukrovarnictví v českých zemích (1918-1938). Řešitel. 2009-2011.

Udělené ceny
1. Zlatá stuha 1998. Klub literatury pro mládež. Klub ilustrátorů dětské knihy a Česká sekce IBBY.
2. Pamětní medaile k 10. výročí nakladatelství Libri za původní encyklopedickou a populárně naučnou literaturu (Praha 2003).
3. Cena předsedy GAČR za monografii Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce (Řešitel, spoluautoři L. Slezák, J. Vaculík) 2006.
4. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významnou tvůrčí činnost (Monografie No Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce (Řešitel, spoluautoři L. Slezák, J. Vaculík) 2006.
5. Cena děkana Pedagogické fakulty za významnou tvůrčí činnost (monografie Odbory v českých zemích 1918-1948. 2010.
6. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významnou tvůrčí činnost (monografie Dějiny zemí Koruny české v datech, 4. rozšířené vydání). 2011.
7. Cena města Lysá nad Labem v oblasti historické literatury za publikaci Dějiny zemí Koruny české v datech, 4. rozšířené vydání. 2010.
8. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významnou tvůrčí činnost (monografie Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana (se zřetelem na Moravu a Slezsko). 2013.
9. Cena děkana za celoživotní zásluhy o rozvoj fakulty 2016.
10. Cena děkana Pedagogické fakulty MU za významnou tvůrčí činnost (publikace Historia populi) 2018.