cz
de
fr
en

Josef Dobrovský (1753 - 1829)

Dobrovský, detail of an oil painting by J. Tkadlík, 1821; in the Museum 
of Czech Literature, Prague.

Josef Dobrovský byl významným představitelem osvícenského kriticismu, jazykovědec, historik a zakladatel slavistiky.

Vystudoval teologii a filozofii v Praze, kde později působil jako vychovatel v rodině hraběte Nostice. Dobrovský byl spoluzakladatelem České společnosti nauk a podílel se na založení Národního muzea v Praze v roce 1818. Psal převážně německy a latinsky, pouze několik statí napsal česky.

Ve svých dílech usiloval o ustálení české jazykové normy:

Zdroje: