cz
de
fr
en

Literatura v kontextu české a světové kultury

Encyklopedie Literatura v kontextu české a světové kultury slouží jako elektronická učebnice a sdílitelný materiál pro běžné e-learningové kurzy v IS MU.

Navigaci materiálem umožňuje v hlavním přehledu interaktivní reprezentace jednotlivých epoch a na nižších úrovních encyklopedie je to přehledná navigační lišta v horní části každé stránky. Navigace mezi úrovněmi encyklopedie.Navigaci v konkrétním kurzu v IS umožňuje také interaktivní osnova, ze které lze jednotlivé kapitoly a podkapitoly přímo adresovat.

Ke každé epoše a jejím představitelům jsou vytvořeny otázky a testy formou odpovědníků připravených pro import do kurzu v IS. Encyklopedie navíc obsahuje obsáhlý slovník literárních pojmů.

Tento materiál je dostupný i mimo IS MU, například z fakultního webového serveru, neboť jeho posláním je vytvořit elektronicky zpracované materiály použitelné v celé řadě kurzů a přístupné i pro učitele v praxi.