cz
de
fr
en

Osvícenství v české literatuře

Josef II. Osvícenství se do Čech rozšířilo z Francie v poslední čtvrtině 18. století. Důraz byl kladen na rozum, kritické přehodnocování dosavadních poznatků a podporu vzdělání. Za vlády Josefa II., který byl osvícenskými myšlenkami ovlivněn, bylo zrušeno nevolnictví a vydán toleranční patent, který umožňoval v omezené míře náboženskou svobodu. Došlo i k částečnému zrušení cenzury.

Značný vliv mělo osvícenství na první fázi národního obrození, které je charakteristické především snahou pozvednout kvalitu českého jazyka. Je to také poslední období, kdy se česká zemská šlechta aktivně podílela na české kultuře (především jako organizátoři a mecenáši). Za literaturu jsou v osvícenství považována i díla vědecká.

Mezi představitele českého osvícenství patří František Martin Pelcl, Gelasius Dobner a Josef Dobrovský.

Zdroje: