cz
de
fr
en

Osvícenství

Umělecký styl, filozofické, kulturní, ale také politické a hospodářské hnutí. Období konce sedmnáctého a osmnáctého století odmítá nabubřelý barokní pohled na svět, potlačování přírodní síly a vyznává rozum, pravidla a řád. Krásu spatřuje v pravdě a zobrazování podle přírody.

Osvícenství: 1. polovina 18. století – začátek 19. století

Osvícenství vzniklo v Anglii, Francii a Nizozemí, a ve druhé polovině 18. století se postupně rozšířilo po celé Evropě. Významnými představiteli této doby jsou filozofové jako například Angličan John Locke, který formuloval myšlenku, že veškerá moc nepochází od Boha, ale z lidu. Z francouzských představitelů Osvícenství jmenujme alespoň Voltaire, filozofa a encyklopedistu Denise Diderota či ženevského myslitele a také encyklopedistu Jeana Jacka Rousseaua.

Osvícenství je spjato s pokrokem v oblasti přírodních věd. Při zkoumání se badatelé a vědci opírali o zkušenost. Francouzský chemik Lavoisier utřídil chemické prvky, Švéd Carl Linnae položil základy současného způsobu dělení rostlinné říše, první galvanický článek sestrojil Ital Luigi Galvani, první elektrickou baterii Ital Alessandro Volta, zdokonalený parní stroj sestrojil Skot James Watt a první létající stroj předvedli v Paříži bratři Montgolfiérové.