Metalurgie železa

  • R. W. Bunsen provedl roku 1838 analýzu plynů z vysoké pece a popsal chemismus příslušných dějů. C. Winkler a Hempel pak optimalizovali práci vysoké pece a snížili spotřebu paliva. Roku 1856 navrhnul Bessemer konvertory pro zkujňování roztaveného železa vzduchem. Thomas roku 1877 použil vápennou vyzdívku konvertorů a tím umožnil práci zpracování železných rud obsahujících fosfor (do té doby netěžených). Od 80. let se postupně zavádí legování oceli.