Železo

  • chemická značka: Fe
  • název: - český: Železo, - anglický: Iron, - latinský: Ferrum
  • původ názvu: kmen latinského názvu ferrum se objevuje v románských jazycích, např. ve francouzštině, kde se železo nazývá le fer, řeckolatinsky fars (=být tvrdý), kořenem českého, ruského nebo polského jména je -lez-, odvozeno od slova lezo (=ostří)
  • doba objevu: před 6 000 lety se v přírodě nacházelo tzv. meteoritické železo (= železo-niklové meteority), širší využití železo získalo až kolem roku 2 000 př. n. l.
  • získávání v době objevu: nejprve náhodně nalézané železo v meteoritech dopadajících na zemský povrch, později se železo získávalo tavením z železných rud
  • použití v době objevu: železné nástroje a zbraně, např. železný pluh, kovadlina, kovářské kleště, železné dýky, meče, srpy, kosy, sekery a nože na krájení pokrmů
  • naleziště v době objevu: Blízký Východ – převážně Čína, Malá Asie a Mezopotámie
  • naleziště v Čechách v době objevu: železné hutě v Hořovicích, ve Zbirohu nebo v Klabavě nedaleko Rokycan