Kyslík

  • chemická značka: O
  • název: - český: Kyslík, - anglický: Oxygen, - latinský: Oxygenium
  • původ názvu: anglický název navrhl A. L. Lavoisier a je odvozen z řeckého slova oxys geinomai (= kyselinu tvořící)
  • doba objevu: 18. století
  • získávání v době objevu: v letech 1773 – 74 objevili C. W. Scheele a J. Priestley kyslík, připravili jej několika způsoby a studovali jeho vlastnosti, v letech 1775 – 77 poznal A. L. Lavoisier, že kyslík je prvek, vytvořil moderní teorii hoření a překonal flogistonovou teorii, v roce 1848 zjistil M. Faraday, že kyslík je paramagnetický, v roce 1877 byl kyslík poprvé zkapalněn, v roce 1881 v A. Brin a L. W. Brin´s Oxygen Company byl plynný kyslík poprvé vyroben průmyslově
  • použití v době objevu: k hoření jako zdroj tepla
  • naleziště v době objevu: Evropa
  • počátky výroby v Čechách: C. Drebbel, alchymista na dvoře Rudolfa II., navrhl výrobu kyslíku zahříváním ledku