Humphry Davy

17. 12. 1778 - 29. 5. 1829

 • • anglický chemik – samouk, zakladatel elektrochemie
 • • pocházel z rodiny chudého truhláře
 • • roku 1795 se vyučil u chirurga a lékárníka
 • • roku 1798 se stal chemikem na Pneumatickém ústavu v Cliftonu u Bristolu
 • • stal se členem Královské vědecké společnosti a Petrohradské akademie věd
 • • zabýval se nejprve fyzikálními vlastnostmi plynů a roku 1800 vyšlo jeho pojednání o pokusech s oxidem dusným, známým jako rajský plyn – brzy se stal oblíbeným narkotikem
 • • v roce 1800 začal také provádět své elektrochemické pokusy, díky nimž se stal zakladatelem elektrochemické teorie (1807)
 • • objevil řadu nových prvků (draslík, sodík, hořčík, vápník, stroncium, baryum)
 • • rozdělil všechny tehdy známé prvky na kovy a nekovy, podařilo se mu vysvětlit elektrolýzu vody, prokázal elementární povahu chloru a jodu, nezávisle na J. J. Berzeliovi objevil rtuťovou metodu elektrolýzy, objevil jedovatý plyn fosgen, zkonstruoval hornický bezpečnostní kahan s kovovou síťkou (zabraňoval vznícení důlních plynů a zabránil tak četným obětem na životech horníků)
 • • v roce 1802 pozoroval a popsal elektrický oblouk (použil k tomu velmi silné baterie Voltových galvanických článků), v dalších letech se mu podařilo získat elektrické oblouky mezi elektrodami až 10 cm dlouhé a upozornil na možnosti elektrické obloukové lampy – poukázal na možnost budoucího využití rozžhaveného drátu, který vydává teplo, při osvětlování žárovkami
 • • je autorem kinetické teorie tepla (1821)
 • • roku 1813 přijal do Královského vědeckého institutu fyzika M. Faradaye