Yuan Tseh Lee

29. 11. 1936

Nobelovu cenu získal v roce 1986 společně s D. Herschbachem a J. C. Polanyim za výzkum mechanismů elementárních chemických reakcí a objasnění základních zákonitostí, které určijí průběh chemických procesů na molekulové úrovni

  • • americký chemik thaj-wanského původu
  • • studium:
    • – univerzita v Berkeley (obhájil zde doktorskou disertaci)
  • • působil jako profesor na univerzitě v Chicagu
  • • v roce 1974 se stal profesorem chemie na univerzitě v Berkeley
  • • počátek jeho vědecké dráhy silně ovlivnila několikaletá spolupráce s D. Herschbachem
  • • stal se autorem vylepšené "superaparatury" s univerzálním detektorem (zařízení pro účinnou ionizaci molekulového paprsku a hmotnostní spektrometr), který se stal modelem pro řadu zařízení v jiných laboratořích - právě jeho zásluhou se výzkum elementárních reakcí v molekulových paprscích dostal z omezené oblasti reakcí alkalických kovů a solí
  • • zásadní význam mají jeho práce o dynamice tvorby komplexu v reakcích atomu fluoru s nenasycenými uhlovodíky, zvláště objasnění dynamiky elementární reakce F + D2 -> DF + D, která je podkladem účinného chemického laseru