John Cherles Polanyi

23. 1. 1929

Nobelovu cenu získal v roce 1986 společně s D. Herschbachem a Y. T. Leeem za výzkum mechanismů elementárních chemických reakcí a objasnění základních zákonitostí, které určijí průběh chemických procesů na molekulové úrovni

  • • kanadský chemik
  • • narodil se v rodině vysokoškolského profesora fyzikální chemie
  • • studium:
    • – univerzita v Manchesteru (v roce 1952 zde obhájil doktorskou disertaci)
  • • působil na univerzitě v torontu
  • • ve své práci navázal jistým způsobem na práci svého otce věnovanou otázkím výzkumu elementárních reakcí v souvislosti s hyperplochami potenciální energie
  • • je autorem mnoha prací o infračervené emisi produktů elementárních chemických reakcí ve velmi zředěných plynech (tzv. metoda zadržené relaxace), které přinesly podrobné informace o obsazení vibračních a rotačních hladin produktů velké řady těchto procesů (např reakcí H+Cl2, H+F2, F+H2) - tyto výsledky se pak staly podkladem pro teoretické práce o souvislostech mezi průběhem elementárních reakcí a charakterem vzájemných interakcí mezi reagujícími částicemi běhm srážky (tj. tvarem příslušné hyperplochy potenciální energie)
  • • výpočtem trajektorií částic na modelových hyperplochách ukázal vliv tvaru hyperplochy a polohy energetické bariéry na to, jaká forma energie je při překonání této bariéry účinná a jakým způsobem je vibrační, rotační a translační energie rozdělena v produktech reakce