Dudley Robert Herschbach

4. 10. 1918 – 1998

Nobelovu cenu získal v roce 1986 společně s Y. T. Leem a J. C. Polanyim za výzkum mechanismů elementárních chemických reakcí a objasnění základních zákonitostí, které určijí průběh chemických procesů na molekulové úrovni

 • • americký chemik
 • • studium:
  • – univerzita ve Stanfordu
  • – Harvardova univerzita (získal zde doktorát)
 • • působil na Kalifornské univerzitě v Berkeley - věnoval se zde výzkumu chemických reakcí v molekulových paprscích
 • • v roce 1936 se stal profesorem na Harvardově univerzitě
 • • řadu let byl vedoucím katedry chemie na Harvardově univerzitě
 • • jeho první práce v reakční dynamice vedly k objevu tzv. přímých mechanismů elementárních reakcí, při kterých dochází k přesunu vazeb a vytvoření produktů během velmi krátké doby, kdy se reagující částice vzájemně míjejí
 • • jeho další významnou prací byl kinetnický popis srážkového mechanismu komplexu s dlouhou dobou života (řádově 10-12 sekund nebo delší)
 • • společně se svými spolupracovníky prokázal statistický charakter rozdělení energie po vnitřních stupních volnosti molekuly komplexu a ukázal rozhodující úlohu celkového momentu hybnosti srážejících se částic pro způsob rozdělení energie v produktech
 • • zabýval se také popisem dynamiky hexacentrických reakcí, přičemž jeho skupina ukázala, že reakce probíhá snadno se slabě vázaným dimerem molekuly chlóru za vzniku cyklického šestičlenného srážkového komplexu