Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin

15. 2. 1873 – 6. 11. 1964

Nobelovu cenu získal v roce 1929 společně s A. Hardenem za výzkum v oblasti kvašení cukru a působení enzymů při tomto procesu

 • • švédský biochemik
 • • narodil se v rodině důstojníka
 • • studium:
  • – univerzita v Mnichově
  • – univerzita v Würzburku
  • – univerzita v Ulmu
  • – univerzity v Göttingenu, Berlíně a Würzburku u E. Fischera, Warburga, M. Plancka, W. Nernsta
 • • pracoval jako asistent v laboratoři u S. Arrhenia na univerzitě ve Stockholmu, u E. Buchnera v Berlíně a Ústavu L. Pasteura v Paříži
 • • v roce 1906 se stal profesorem obecné a organické chemie na univerzitě ve Stockholmu
 • • těžištěm jeho vědecké práce bylo studium problémů biochemie a fermentační chemie, ve kterém vycházel z prací L. Pasteura, J. Liebiga a E. Buchnera
 • • jeho první práce byly zaměřeny na výzkumy v oblasti kvalitativní chemické analýzy a chemie rostlin, přičemž velké úsilí vynaložil na výzkum kvašení cukru a funkce enzymů při tomto procesu, zkoumal sacharázu a katalázu, ve svém ústavu se specializoval na studium fosforylace a prvních stupňů kvašení
 • • společně s A. Hardenem přispěl k poznatkům o koenzymech, které vyvolávají katalytický účinek