Walther Hermann Nernst

25. 7. 1864 – 18. 11. 1941

Nobelovu cenu získal v roce 1920 za své vědecké práce v termochemii

 • • německý fyzik a fyzikální chemik
 • • narodil se v rodině soudce
 • • studium:
  • – univerzity v Curychu, Berlíně, Štýrském Hradci a Würzburku (fyzika, chemie a matematika)
 • • roku 1894 se stal profesorem teoretické fyziky na univerzitě v Berlíně jako nástupce L. Bolzmana
 • • od roku 1905 byl profesorem a vedoucím ústavu fyzikální chemie na univerzitě v Berlíně
 • • v roce 1921 se stal prezidentem Říšského ústavu technické fyziky v Charlottenburku
 • • zprvu studoval roztoky elektrolytů, přičemž navázal na Arrheniovu teorii elektrolytické disociace a teorii elektromotorické síly v galvanických článcích
 • • objevil rozdělovací zákon (Nernstův zákon), kterého se užívá ke zjištění, v jakém poměru se rozdělí látka ve dvou kapalinách, které se vzájemně nemíchají
 • • rozpracoval difúzní teorii kinetiky heterogenních chemických reakcí probíhajících na hranici fází
 • • v roce 1897 zkonstruoval zvláštní typ elektrické žárovky (Nernstova lampa)
 • • největší význam měly jeho práce v oblasti nízkých teplot – v roce 1906 formuloval třetí hlavní větu termodynamiky, podle které se entropie chemicky stejnorodého tělesa v blízkosti absolutní nuly blíží nulové hodnotě