Friedrich Bergius

11. 10. 1884 – 30. 3. 1949

Nobelovu cenu získal v roce 1931 společně s C. Boschem za vynález a rozvoj vysokotlaké metody v chemii

 • • německý fyzikální chemik, teolog a průmyslník
 • • narodil se v rodině majitele chemické továrny (otec byl jedním z prvních, kdo vyrobil chemicky čistý hliník)
 • • studium:
  • – univerzita ve Vratislavi
 • • pracoval v různých podnicích v Lipsku, Berlíně a Karlsruhe
 • • roku 1911 se stal docentem na technice v Hannoveru
 • • byl ředitelem známého chemického kombinátu I. G. Farben v Ludwigshafenu a později ředitelem továrny na výrobu anilinu a sody v Badenu
 • • jeho počáteční výzkumy byly zaměřeny na otázky chemické rovnováhy při reakcích plynů a na syntézu amoniaku
 • • jeho práce byla ovlivněna především pracemi F. Habera a C. Bosche
 • • od roku 1908 se zabýval hydrogenací organických látek pod vysokým tlakem
 • • v roce 1913 objevil hydrogenační účinek vodíku na uhlí a těžké oleje při vysokém tlaku – tyto výzkumy jej přivedly až k rozpracování metody syntetické výroby kapalných uhlovodíků z uhlí a k metodě syntetické výroby benzínu – tento proces byl na jeho počest pojmenován berginizace
 • • společně s C. Boschem získal celosvětové uznání za objev a rozpracování vysokotlakové nádoby, neboť svým objevem ovlivnili vývoj průmyslové chemie