Carl Bosch

27. 8. 1874 – 26. 4. 1940

Nobelovu cenu získal v roce 1931 společně s F. Bergiusem za vynález a rozvoj vysokotlaké metody v chemii

 • • německý chemik
 • • studium:
  • – univerzita v Berlíně (strojírenství a hutnictví)
  • – univerzita v Lipsku (chemie)
 • • od roku 1899 pracoval v továrně na výrobu anilínu a sody v Ludwigshafenu
 • • později se stal profesorem fyzikální chemie na univerzitě Heidelbergu
 • • ve svých pracích se věnoval kovovým kyanidům a nitridům
 • • v roce 1907 začal zkoumat vlastnosti a možnosti přípravy kyanidu barnatého
 • • Jeho nejvýznamnější práce spadají do oblasti využití vysokých tlaků v chemickém průmyslu. Společně s F. Bergiusem objevili a rozvinuli chemické vysokotlakové metody, které našli uplatnění v různých oblastech chemického průmyslu.
 • • Počátkem 20. století se začal zabývat vysokotlakovou syntézou čpavku a začal připravovat velkoprůmyslovou metodu výroby čpavku ze vzdušného dusíku a vodíku, která byla na jejich počest pojmenována Haberovou-Boschovou metodou. Boschovi se podařilo nákladné Haberovy katalyzátory nahradit katalyzátory levnými a snadno dostupnými. Společně se svými spolupracovníky objevil katalyzátor ze směsi železa, hlíny a draslíku, který splnil všechny vysokotlaké a vysokoteplotní požadavky.
 • • pracoval na metodě výroby benzínu hydrogenací uhlí působením vysokých tlaků