Fritz Haber

9. 12. 1868 – 29. 1. 1934

Nobelovu cenu získal v roce 1918 za průmyslovou syntézu amoniaku z dusíku a vodíku

 • • německý fyzikální chemik
 • • narodil se v rodině obchodníka
 • • studium:
  • – univerzita v Heidelbergu
  • – technika v Berlíně
  • – technika v Curychu (chemická technologie)
 • • po studiích působil na Univerzitě v Mnichově jako soukromý docent, vedoucí oddělení organické chemie a mimořádný profesor
 • • v roce 1906 se stal soukromým docentem chemické technologie na technice v Karlsruhe a později profesorem fyzikální chemie a elektrochemie
 • • od roku 1911 byl ředitelem Ústavu císaře Wilhelma pro fyzikální chemii a elektrochemii
 • • po nástupu Hitlera k moci emigroval do Švýcarska, kde v roce 1934 zemřel
 • • věnoval se elektrochemii a v roce 1898 vyšlo jeho dílo Základy technické elektrochemie
 • • roku 1905 vyšla knižně jeho další práce Termodynamika plynů v technice
 • • zkoumal problémy tuhých elektrolytů, emisí elektronů, věnoval se problémům fyzikální a organické chemie
 • • Velký význam měly jeho práce o reakcích dusíku, které vyřešily problém rostoucí poptávky po amoniaku, kterou přírodní zdroje nestačily pokrýt. V roce 1904 totiž teoreticky prozkoumal reakci, při které vzniká amoniak z dusíku a vodíku při vysokých teplotách a tlacích. Vypracoval syntézu amoniaku společně s Boschem, který se zabýval problémem vysokotlakové nádoby na průmyslovou výrobu amoniaku přímou syntézou dusíku a vodíku ze vzduchu.