Rtuť

  • chemická značka: Hg
  • název: - český: Rtuť, - anglický: Mercury, - latinský: Hydrargyrum
  • původ názvu: chemická značka je odvozena z latinského slova hydrargyrum (= kapalné stříbro)
  • doba objevu: 3 500 let př. n. l.
  • získávání v době objevu: v přírodě byla nalézána jako ryzí, později se získávala těžbou rudy z dolů, nejznámější rudou je rumělka (HgS)
  • použití v době objevu: Římané používali sulfid rtuťnatý jako líčidlo a malířské barvy, v období alchymie byla rtuť považována za „klíč“ k transmutacím obyčejných kovů na zlato, ke zlacení i přípravě imitací zlata se využívaly amalgamy
  • naleziště v době objevu: španělské doly v Sisepu (dnešní Almaden), Řím, Saudská Arábie
  • naleziště v Čechách v době objevu: Hořovice a Luby u Chebu