Zlato

  • chemická značka: Au
  • název: - český: Zlato, - anglický: Gold, - latinský: Aurum
  • původ názvu: Egypťané nazývali zlato nub, neboť přicházelo z Nubie, Římané jej nazývali aurum, z toho vznikl latinský název aurum, český název je odvozen ze slovanského zoloto
  • doba objevu: 6 000 – 5 000 let př. n. l.
  • získávání v době objevu: z náplav řek a rýžováním říčního písku, od 2. tisíciletí př. n. l. se zlato těžilo v dolech, od 6. století se získávalo amalgamací
  • použití v době objevu:
  • - zlaté šperky, mumiím se pozlacovaly nehty na rukou a nohou; v 7. století př. n. l. Řekové razili mince z kovu, který nazývali elektros (slitina přírodní slitiny zlata a stříbra), Římané razili zlaté mince zvané aureus
  • - se zlatými předměty se před několika tisíci lety seznámili i severoameričtí Indiáni, kteří si ze zlata vyráběli převážně obřadní nástroje, ve kterých se ukrývala mytická cesta k božstvům
  • naleziště v době objevu: Núbie, Malá Asie a Thrákie
  • naleziště v Čechách v době objevu: o použití zlata svědčí nálezy zlatých kroužků a drátěných svitků nalezených v Krupé u Rakovníka, keltské mince byly nalezeny u Podmokel ve zlatém podkladu keltských bojovníků a v 11. století bylo „plavené zlato“ získáváno ze zlatonosných písků řeky Otavy