Stříbro

  • chemická značka: Ag
  • název: - český: Stříbro, - anglický: Silver, - latinský: Argentum
  • původ názvu: někdy je název stříbra odvozován od sanskrtského výrazu argenos (=jasný), latinský název argentum (odvozen z řeckého argos = lesklý, bílý), český název pochází ze slovenského slova serebro
  • doba objevu: 2 500 let př. n. l.
  • získávání v době objevu: dobýváním stříbrných rud
  • použití v době objevu: největší uplatnění stříbra bylo v mincovnictví, kde se používalo jako platidlo
  • naleziště v době objevu: Arménie, Kypr, Španělsko, Sardinie
  • naleziště v Čechách v době objevu: o stříbrném bohatství v Čechách svědčí stříbrné denáry Boleslava I., nejstarší naleziště stříbra - Stříbro, Sedlec (nedaleko Kutné Hory), později ložiska u Jihlavy a v Krušných horách