Platina

  • chemická značka: Pt
  • název: - český: Platina, - anglický: Platinum, - latinský: Platinum
  • původ názvu: název byl odvozen od zdrobněliny španělského slova plata (= stříbro)
  • doba objevu: 18. století, již v 15. století př. n. l. se pravděpodobně platina objevila v Egyptě, avšak je velmi nejisté, zda lidé věděli o povaze tohoto kovu
  • získávání v době objevu: „surová“ platina se získávala při zpracování výskytu ryzích kovů většinou plavením nebo rýžováním, v roce 1736 zkoumal platinu A. de Ulloa, kterou našel ve zlatých dolech v Kolumbii, v roce 1741 přivezl do Anglie C. Wood vzorky platiny ke zkoumání, v roce 1752 dokázal T. Scheffer roztavit platinu za přísady arsenu, v roce 1784 F. C. Achard vyrobil první platinový kelímek, v letech 1800 – 1821 byly vypracovány metody práškové metalurgie P. F. Chabeneauem a W. H. Wollastonem, avšak prvenství bylo přiznáno jihoamerickým indiánům
  • použití v době objevu: poprvé použita starověkými egyptskými umělci mylně místo stříbra, ekvádorští indiáni ji používali ke zhotovování menších součástí šperků, později se používala při výrobě mincí
  • naleziště v době objevu: Jižní Amerika
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo