Arsen

  • chemická značka: As
  • název: - český: Arsen, - anglický: Arsenic, - latinský: Arsenicum
  • původ názvu: původ řeckého názvu arsenikon je odvozen příponou -on z perského az-zarníkh
  • doba objevu: vlastnosti sulfidu arsenitého a odvozených sloučenin byly známy v 5. století př. n. l., elementární arsen až ve 13. století n. l.
  • získávání v době objevu: o izolaci elementárního arsenu se zasloužil Albertus Magnus, který jej získal zahříváním auripigmentu (As2S3) s mýdlem
  • použití v době objevu: sloučeniny arsenu se používaly jako jed při nástrahách na hlodavce, byly také častým nástrojem travičů, některé sloučeniny arsenu se užívaly jako léky
  • naleziště v době objevu: oblast Zakavkazska
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo